Tjenesteeksport viktig for norsk næringsliv

Offentlig kontroll av det norske tjenestemarkedet vil bli sterkere i den kommende Tisa-avtalen om et internasjonalt tjenestemarked enn i dagens EØS-avtale.

Publisert: Publisert:

23 parter deltar i Tisa-forhandlingene, med EU som én av dem. I praksis vil en avtale mest dreie seg om tjenestehandel mellom USA og EU. (Illustrasjon: Wikipedia)

 • Svein Roald Hansen
  Stortingsrepresentant (Ap)
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Les også:

Les også

Ap kan glemme nei til salg av Norge med Tisa-avtalen

Svein Roald Hansen.

Norsk deltakelse i forhandlingene om en flerstatlig avtale om handel med tjenester, Tisa-forhandlingene ( Trade in Services Agreement ), ble forberedt under Stoltenberg II-regjeringen og følges opp av Solberg-regjeringen. Hvorfor? Fordi tjenesteeksporten er stadig viktigere norsk eksport og dermed for sysselsetting og verdiskaping. Det gjelder særlig innenfor skipsfart og maritime tjenester, energi-klyngen, sjøforsikring, og telekom. Tjenesteeksport utgjør hele 45 prosent av all norsk eksport, om man holder olje og gass utenfor.Derfor har vi en klar interesse av en avtale som vil sikre forutsigbare og like spilleregler basert på likebehandling og åpnere markeder for vår tjenesteeksport. Mens det norske tjenestemarkedet er mer åpent enn de fleste lands, møter norske bedrifter flere stengte dører. Dagens 50 Tisa-deltakere representerer ca. 70 prosent av verdens tjenestemarked, som er beregnet til 4000 milliarder dollar.

Mer forutsigbar tilgang

Tisa-forhandlingene bygger på WTOs tjenesteavtale, som Norge har vært en del av siden 1995. Denne avtalen gir oss omfattende plikter til å gi ikke-diskriminerende markedsadgang etter WTO-avtalen. Det er ikke tilfelle i mange andre land, selv ikke i sektorer hvor landene praktiserer frihandel med tjenester. Målet med en Tisa-avtale for oss er å gi norske tjenestebedrifter mer forutsigbar adgang til viktige markeder.

Forhandlingene om markedsadgang vil være bilaterale, altså land til land, og baseres på utveksling av krav. Disse forhandlingene vil ta utgangspunkt i åpningstilbudene som de aller fleste partene hadde lagt frem ved årsskiftet. Det norske åpningstilbudet kan leses på utenriksdepartementets hjemmeside.

Fortsatt selvbestemmelse

Norge har ikke tilbudt å åpne for sykehustjenester, offentlig utdanning, sosiale velferdstjenester og andre tjenestesektorer der vi ønsker å opprettholde politisk handlingsrom, for utenlandske tilbydere. Butikksalg av alkohol og tobakk er også unntatt. Regjeringen sier den heller ikke har til hensikt å gjøre dette, noe som vil være en forutsetning for Arbeiderpartiets støtte til en slik avtale.

Det må skilles mellom det å åpne for utenlandske tjenesteytere og hvordan dette markedet reguleres i Norge. Når et område er åpnet for konkurranse, vil kravet være at man ikke forskjellsbehandler norske og utenlandske bedrifter. Også tjenesteområder som åpnes for utenlandsk konkurranse kan reguleres, bare ikke på en slik måte at norske bedrifter favoriseres. Det er det samme prinsippet som gjelder i EØS-avtalen.

Tisa-avtale vil ikke pålegge privatisering, deregulering eller konkurranseutsetting av noen offentlig tjeneste på nasjonalt eller lokalt nivå. Frykten for at den vil true vår politiske kontroll og styring med offentlige tjenester og velferdstilbud, er det altså ikke grunnlag for.

Tisa skal selvsagt heller ikke berøre muligheten til å regulere forhold som forbrukerbeskyttelse, helse, sikkerhet og miljø eller arbeidstakerrettigheter.

Strengere enn EØS

I forbindelse med innlemmelsen av tjenestedirektivet i EØS-avtalen hadde vi en grundig debatt om hvilke konsekvenser dette kunne få på norsk tjenestemarked, blant annet om våre muligheter for å beholde offentlig kontroll med offentlige tjenester. En Tisa-avtale vil gi en mer begrenset markedsadgang enn EØS-avtalen gjør på dette området.

Les også:

Publisert:

Les også

 1. Privatisering vil kunne omgjøres

 2. Ap positiv, SV frykter følgene for utviklingsland

Mest lest akkurat nå

 1. Signalbygget på Forus skal rives. Her er de nye planene

 2. Ett nytt smittetilfelle i Stavanger

 3. Fikk du med deg smellet i Gandsfjorden?

 4. Rødt legger lokk på saken. Slik forklarer Stavanger-politikeren hvorfor hun bryter ut

 5. Regler for utbetalinger til politikere og partier er kjent ulovlig. Det kan få landsdekkende konsekvenser

 6. Elg skutt ved Sandvedparken