Har Universitetet bærekraft?

Torsdag 12.3 behandler universitetsstyret en evalueringsrapport om nyskapingen «forsknings­senter» ved UiS. Senteretableringer fremheves som vellykket, og de fleste videreføres. Men ikke CenSE – Senter for bærekraftig energi.

Publisert: Publisert:

Jubel da senteret for bærekraftig energi ble åpnet ved UiS i 2009, fra blant andre daværende UiS-styremedlem og oljedirektør Gunnar Berge (t.v.) og David Ottesen, daværende styreleder for Næringsforeningen. Senere stilnet jubelen... Foto: Jan Tore Glenjen

  • Per Ramvi
    Tidligere universitetsdirektør ved UiS, nå spesialrådgiver for innovasjon og nyskaping, UiS
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Per Ramvi.jpg

FORSLAGET OM ikke å videreføre «bærekraftsenteret» CenSE i sin nåværende form kan dessverre være riktig. Men hvorfor? Hvorfor??Da jeg hadde lest styrepapirene om saken på nettet, falt jeg for fristelsen til å slå inn datoene 24.2–24.3.2009 i Aftenbladets elektroniske arkiv. Det var verre enn jeg husket, nå seks år etter.

Les også:

Les også

UiS vil legge ned prestisjefullt bærekraft-senter

Aftenbladet mener:

Les også

UiS tek eit steg tilbake

I krigsoverskrifter og to-siders oppslag kunne Aftenbladet i februar/mars 2009 nesten daglig formidle den triste stemningen på Institutt for petroleumsteknologi. Bilder av nedstemte petroleumsforskere viste at de var utsatt for et overgrep. Det var fremmet forslag til styret om å etablere et senter for bærekraftig energi. Dette var så særlig trist idet absolutt ingen ved institutt for petroleumsteknologi – eller ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) for den saks skyld – overhodet var imot en slik etablering og satsing. Nei, det var bare det at miljøet var blitt utsatt for noe de oppfattet som en udemokratisk prosess. Vel, hadde prosessen pågått et års tid, og vel hadde alle blitt gjentatte ganger oppfordret og invitert med i arbeidet. Men styrets behandling av saken slo likevel brått og udemokratisk ned som en bombe hos noen. Aftenbladet så det som særdeles viktig å formidle nettopp dette.

GJENTATTE GANGER har Aftenbladet på lederplass skrevet om saken, og ikke minst er det blitt understreket at ingen – absolutt ingen – ved petroleumsinstituttet som avisen hadde vært i kontakt med, var imot etableringen. Nei, de var bare imot prosessen. Ledelsen gikk altfor fort fram! Og hvorfor i all verden trengte en slik satsing skje ved et nytt senter? Tverrfaglig?

Hva er gjort for å verne om og bære fram den skjøre planten – CenSE – som ble sådd i 2009?

At andre universitet allerede for lengst hadde startet utvikling av fagmiljø som kunne møte morgendagens energiutfordringer, bekymret hverken TN-fakultetets daværende ledelse eller Aftenbladet. Så da UiS ikke umiddelbart fikk eget vertskap for et av de nye, nasjonale forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME), var dette bare beviset på at ledelsen hadde gjort feilslåtte vurderinger, og at TN-fakultetet hadde rett. Skomakeren burde åpenbart ha blitt ved sin lest.

Nå, ja. Kanskje gikk ledelsen for fort fram. Kanskje burde prosessen vært bedre. Godt da at andre tok over.

SÅ HVA HAR SKJEDD? Hvor står satsingen innen bærekraftig energi ved UiS i dag, seks år etter? Hva er gjort for å verne om og bære fram den skjøre planten – CenSE – som ble sådd i 2009? Eller andre bærekraft-planter?

Den nye lederen for senteret CenSe (Centre for Sustainable Energy Solutions) fikk ingen lett start i 2009. Han kom som professor fra universitetet i Lund, men fikk kritiske petroluemsøyne rettet mot seg i «fagfellesskapet» ved TN-fakultet. Han valgte likevel å gå på med krum hals og hevet hode, og fikk etter hvert svært god uttelling i form av store prosjekter både i Forskningsrådet og i EU. Dette til tross for at det ved TN-fakultetet ikke var – og fortsatt ikke er – «akseptert» å samarbeide med professor Mohsen Assadi og det senteret han leder.

HVOR STÅR FORSKNINGEN på bærekraft ved UiS i dag? Tja, vi kunne nylig lese om et tverrfaglig professoropprop for å få fram en satsing rundt bærekraftig energi ved UiS. Det ble svart at i neste strategiprosess ville dette ganske sikkert igjen kunne bli prioritert

Det kunne være ikke bare et «plaster» for manglende oppfølging de senere år, men kunne bli en særdeles god avløser for CenSE.

Det er å håpe at styret nå virkelig manner seg opp til å mene noe i denne saken, og sørge for at et eventuelt vedtak om ikke å videreføre satsingen rundt CenSE blir fulgt opp med en omfattende og målrettet satsing innen bærekraftig energi. Og at styret denne gang følger dette opp! Ikke minst gjelder det de styremedlemmene som i 2009 var med å etablere CenSE, og som fortsatt sitter i styret.

NOEN AV OSS gir jo aldri opp. Så etter etableringen av CenSE – og etter siden å ha deltatt i arbeidet med å få etablert et nasjonalt IOR-senter for økt olje— og gassutvinning – har jeg nå også gleden av å delta i søknadsarbeidet med en ny FME – et nasjonalt senter for miljøvennlige, smarte energisystemer. Alle UiS-ansatte, såvel som UiS-styret og regionen for øvrig, bør støtte 100 prosent opp om søknadsarbeidet fram til november i år, og sammen aktivt tilrettelegge for dette. Det kunne være ikke bare et «plaster» for manglende oppfølging de senere år, men kunne bli en særdeles god avløser for CenSE.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Kommunen har gjeld til langt opp over ørene: - Uten den lave renta hadde dette vært en økonomisk katastrofe

  2. Stavanger-politiker søker om fritak fra sine politiske verv: – Livet sier «stopp litt nå» til meg

  3. – Trippelen var en kjekk og spennende utfordring

  4. Lærere med hoved­fag klarer ikke løse nye eksamens­oppgaver for mate­matikk i videre­gående: – Vi føler oss maktes­løse

  5. Hytta er 15 minutter hjemmefra: – Veien er kort, men jeg har følelsen av å være langt til fjells

  6. 13 fikk bot på E39