Tiden

Drøset: Hun visste akkurat hvor lang tid det tok å utføre forskjellige gjøremål.