• Mens det tradisjonsrike Torget står som et åpent sår, fylles nye byrom med atmosfære. Som fargerike Øvre Holmegate. Marie von Krogh

Hva er en attraktiv by?

Det viktigste er ikke hvordan byen fremstår eller bedømmes, men hvordan den faktisk er å leve i.