• De færreste voldtekter er overfallsvoldtekter av unge kvinner. 15.000 kvinner blir hvert år voldtatt av menn de kjenner, skriver Anne Kalvig.
    Galleri

Elefanter i voldtektsdebatten

Journalist Jone Østebø tar i en kommentar i Aftenbladet 13.7 jobben med å plassere skam, ære og klapp på skulderen til de rette menn i debatten om arbeidet mot overfallsvoldtekter.