• "Frp spiller på en reaksjonær ideologi av fremmedfiendtlighet," skriver Paul Stephens.
    Galleri

Norges moralske omdømme

For meg som innvandrer i Norge, er den største trusselen mot landets sentrale humanitære verdier et politisk parti som er åpent innvandrerfiendtlig: Fremskrittspartiet (Frp).