Betyr det noe hvor olje og gass produseres?

Globale utfordringer krever globale løsninger, og Statoil mener derfor at en global (og høy nok) pris på CO<sub>2</sub>-utslipp vil være den beste måten å redusere utslippene, samtidig som verden sikres tilgang til nok energi.

Publisert: Publisert:

«Det som betyr noe i forhold til klimaeffekten av olje- og gassutvinning, er hvor effektiv produksjonen er, hva slags produkter som produseres og hvordan produktene transporteres og brukes, ikke hvilket pass de som produserer det har», skriver Eirik Wærness, sjeføkonom i Statoil. Her et bilde fra Statfjord-feltet. Foto: Fredrik Refvem

  • Eirik Wærness
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Eirik Wærness.jpg

I Aftenbladet 6. juni påpeker klimaforskerne Steffen Kallbekken og Glen Peters ved Cicero at dersom Norge tømmer sokkelen for «kjente reserver», vil det føre til at Norge vil utvinne 30 ganger mer olje og gass per person enn det globale gjennomsnittet.

Underlig

Dette er et underlig poeng å trekke fram. I et globalt perspektiv betyr det like lite som at Island fisker og eksporterer mer fisk per innbygger enn de fleste andre land, at Tyskland er blant de landene som produserer flest biler per innbygger, eller at Norge importerer mye mat fra andre land. Dagens globaliserte økonomi er tvert imot basert på at de land/regioner som har naturressurser eller ekspertise, produserer produkter uavhengig av hvor mange innbyggere landet har. De produserer hovedsakelig rettet mot internasjonal etterspørsel, og den internasjonale konkurransen sikrer at varene produseres der det kan gjøres mest effektivt. Det gjelder olje og gass, fisk, edelmetaller, korn, vin, og industriprodukter av ulike slag. Økonomene ved Cicero bør kjenne til gevinstene ved internasjonal arbeidsdeling og handel. Tenk om alle land skulle produsere like mye turisttjenester per innbygger.

Effektivitet det avgjørende

Det som betyr noe i forhold til klimaeffekten av olje— og gassutvinning, er hvor effektiv produksjonen er, hva slags produkter som produseres og hvordan produktene transporteres og brukes, ikke hvilket pass de som produserer det har.

Les også

Slår hull i Statoils oljeplan

Aktørene på norsk sokkel har i mange år jobbet med å redusere CO2-utslippene fra olje— og gassproduksjon, drevet blant annet av at vi siden 1991 har hatt verdens høyeste CO2-avgift. Norsk sokkel er nå en meget effektiv olje- og gassprovins ved at CO2-utslippene per produsert enhet er lave relativt til andre.Norsk produksjon av olje og gass er i minimal grad tuftet på å tilfredsstille innenlandsk etterspørsel, men er en eksportartikkel som reduserer behovet for å produsere mer kostbare, og dels mer forurensende, typer energi i andre deler av verden, og som dessuten bringer store inntekter til landet. Som et eksempel eksporteres nær all gassproduksjon til forbrukere i Europa, og en god del går der til kraftproduksjon. Gasskraft er mindre enn halvparten så CO2-intensivt som kullkraft, og bidrar innenfor en gitt utslippsgrense til at en får mer elektrisitet for hver enhet CO2. Gassens rolle for å redusere CO2-utslipp blir også fremhevet i den siste klimarapporten fra FN.

En høy nok pris på CO2 vil bidra til at de mest CO2-effektive energikildene produseres først, og at de brukes på en effektiv måte.

Menneskeskapte klimaendringer er utvilsomt en av de største utfordringene verden står ovenfor. Samtidig trenger verden mer energi. Ifølge det internasjonale energibyrået (IEA) vil fossile energikilder bidra med nesten to tredeler av verdens energiforbruk i 2035, selv i det mest klimaoptimistiske scenarioet hvor det er 50 prosent mulighet for å nå et togradersmål. Bare en tredel av oljeproduksjonen i 2035 i 2-gradersscenarioet kommer fra eksisterende felt – og det er derfor et stort behov for nyinvesteringer i olje- og gassutvinning for å dekke verdens energibehov også i dette scenarioet.

Kulletterspørselen reduseres

Globale utfordringer krever globale løsninger, og Statoil mener derfor at en global (og høy nok) pris på CO2-utslipp vil være den beste måten å redusere utslippene, samtidig som verden sikres tilgang til nok energi. En høy nok pris på CO2 vil bidra til at de mest CO2-effektive energikildene produseres først, og at de brukes på en effektiv måte. Det er i denne sammenheng verdt å poengtere at det faktisk er fra forbrenningen av olje- og gassprodukter at mesteparten av CO2-utslippene kommer, ikke i produksjonen. Samtidig vil en CO2-pris bidra til at veksten i kulletterspørselen reduseres og til at oljen og gassen kommer fra områder der produksjonen har lav CO2-intensitet, og som ligger i nærheten av de som etterspør produktene. I dette perspektivet er olje og gass fra norsk sokkel godt posisjonert for å spille en rolle for verdens framtidige energiforsyning.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Vgs-elevene får komme tilbake på skolen onsdag

  2. Fond utbetaler 61 millioner kroner til Stavanger

  3. Bil truffet av steinmasser - mann til sykehus

  4. Arbeids­ulykke ved vindkraft­verk – mann satt fastklemt i bil

  5. Deler av branntomt totalskadd etter Mekjarvik-brann

  6. Dramatisk brann- gassflasker eksploderte og bygning kollapset