Ikke grunnlag for påstanden om at Stavanger har en dårligere eldreomsorg enn Rennesøy

DEBATT: Det er tydelig at Senterpartiet og Øydis Westersjø ikke likte resultatet av folkeavstemningen om kommunesammenslåing i Rennesøy, og hun prøver seg på kreative tolkninger av resultatet.

«Jeg er enig i at Rennesøy leverer gode tjenester. Men jeg har også fått erfare de gode hjemmetjenester i Stavanger i forbindelse med min fars langvarige sykdomsperiode og før det min mormors sykehjemsplass på Vågedalen», skriver Ørjan E. Omdal. Foto: Colourbox

 • Ørjan E. Omdal
  Tidligere KrF-politiker i Rennesøy
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Innbyggerne svarte tydeligvis feil på spørsmålene. Lokaldemokrati, medbestemmelse og sjølråderett medbestemmelse gjelder tydeligvis ikke i slike tilfeller.

Les også

Fleirtalet i kommunestyret representerer ikkje folkeviljen i Rennesøy

Les også

Eg veit at eldreomsorg er generelt betre i mindre kommunar, og svært god i Rennesøy

Som leder av hovedutvalg for kultur oppvekt og omsorg i åtte år, vil jeg påstå at jeg kjenner eldreomsorgen i Rennesøy svært godt.

Gode tjenester begge plasser

Øydis Westersjø etterlyser debatt om eldreomsorgen i Rennesøy sammenliknet med Stavanger. Den vil jeg svært gjerne være med på! Som leder av hovedutvalg for kultur oppvekt og omsorg i åtte år, vil jeg påstå at jeg kjenner eldreomsorgen i Rennesøy svært godt. Jeg er enig i at Rennesøy leverer gode tjenester. Men jeg har også fått erfare de gode hjemmetjenester i Stavanger i forbindelse med min fars langvarige sykdomsperiode og før det min mormors sykehjemsplass på Vågedalen.

I artikkelen kommer Øydis med en påstand om at eldreomsorgen i små kommuner generelt er bedre enn i store kommuner, uten å dokumentere dette nærmere. Jeg vil derfor utfordre Øydis til å utdype påstanden, og diskutere hvilke kriterier som er viktig for å kunne sammenlikne eldreomsorgen i de to kommunene.

Jeg konstaterer at Stavanger brukte over 25 prosent mer i eldreomsorgen enn Rennesøy i 2015 når en ser på netto driftsutgifter pr. innbygger over 80 år/67 år. Sammenliknes brutto driftsutgifter pr. mottaker av pleie og omsorgstjenester, brukte Stavanger nesten 100.000 (32 prosent) mer enn Rennesøy. Rennesøy har 13,5 prosent institusjonsplasser i forhold til antall eldre over 80, Stavanger har 22,9 prosent.

Les også

Sp hevder at flertallet i kommunestyret i Rennesøy ikke følger folkeviljen, det stemmer ikke

Det er gjort undersøkelser der det i mediene spissformuleres med at eldreomsorgen i små kommuner er bedre enn i store kommuner. Det er først og fremst små rike kraftkommuner som troner på toppen. Den mest nærliggende konklusjonen er imidlertid at rike kommuner har best eldreomsorg. En annen undersøkelse konkluderte med at små kommuner brukte vesentlig mer pr. bruker enn store kommuner i hjemmetjenesten. Med dette kriteriet viser tallene at Stavanger tildelte 30 prosent flere timer til brukere utenfor institusjon enn Rennesøy.

Dersom vi legger til grunn de kriterier Dagbladet brukte i sin rangering for noen år siden, vil tallene for 2015 vise at Stavanger brukte 3 prosent flere timer på legetjenester pr. beboer i sykehjem enn Rennesøy. Antall fysioterapitimer var langt over dobbelt så høyt i Stavanger enn i Rennesøy. Stavanger hadde en mindre andel enerom med bad, mens nivå på fagutdanning ikke var ulikt.

Større krav til spesialisering

Min konklusjon er at det ikke er grunnlag for påstanden om at Stavanger har en dårligere eldreomsorg enn Rennesøy.

Kommunene skal også framover tilby innbyggerne et godt medisinsk og sykepleiefaglig tilbud til alle, også til innbyggere med mange sykdommer og komplekse behov. Dette setter større krav til spesialisering. Etter mitt skjønn vil større kommuner ha bedre mulighet for å yte slike tjenester.

Les også

 1. Sannheten er at Sp har styrt Rennesøy ut i et økonomisk uføre

Publisert:
 1. Sykehjem
 2. Folkeavstemning
 3. Kommunesammenslåing
 4. Rennesøy
 5. Eldreomsorg

Mest lest akkurat nå

 1. Trafikkulykke ved Sola sjø - én person kjørt til legevakt

 2. Med samme regler som Ikea kunne 700 vært på konsert her. Det gjør sjefen forbannet

 3. Koronababyer er ikke helt som andre babyer

 4. Dette mener ordføreren og kommuneoverlegen om rånetreffet på Sola

 5. Økning i innlagte koronapasienter. Flere under 60 år på respirator

 6. Alibaba og røveren