• Til felles har dei at dei ikkje har noko fane å gå bak og at dei ikkje ser syn på å ta til orde.
    Galleri

Tause offer

Den skulda og skamma ein ikkje får levert der ho høyrer heime – hjå overgripar – er ein plent nøydd til å bera sjølv, same korleis ein vrir og vender på det.