Det enkle er ofte det beste

Drøset: Hun var ikke langsur, sånn på jabnå. Men noe satt liksom i litt lenger enn andre ting.