Feilen funnet – og vel så det

I kommentaren «Gladlaks ettersøkt» lørdag 6. juli kommer Morten Strøksnes med kraftig kritikk av fiskeriministeren og Norges sjømatråd. Strøksnes ber leseren finne én feil. Blant hans påstander fant jeg langt flere enn én feil.

Publisert: Publisert:

Mortens Strøksnes' kommentar lørdag 6. juli vekker reaksjoner.

  • Hugo Bjørnstad
Denne artikkelen er over seks år gammel

Hugo Bjørnstad sy42cd03.jpg

Helsedirektoratet advarer ikke, men opprettholder faktisk sine kostholdsråd om å spise fisk til middag to til tre ganger i uken, og anbefaler at halvparten bør være fet fisk. Fisk og sjømat inneholder en unik kombinasjon av proteiner, vitaminer, mineraler og omega-3 som har en positiv effekt på helsa.Grunnlaget for dagens kostholdsråd om fisk har endret seg siden forrige gjennomgang i 2006. Blant annet inneholder foret til oppdrettslaks i dag mindre miljøgifter enn det gjorde for sju år siden. Nå vil Mattilsynet be Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å gjøre en oppdatering av rapporten (ekstern lenke) «Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold».

Denne regjeringen gambler ikke med folks helse. Nivåene av fremmedstoffer som miljøgifter og legemiddelrester i oppdrettsfisk er dokumentert lave og under grenseverdiene. Norske myndigheter driver kontinuerlig overvåkning for å sikre at både vill og oppdrettet fisk er trygg å spise.

Overvåkes nøye

Det jobbes også med bekjempelse av lakselus. Regjeringen har innført strengere krav til teknisk standard på oppdrettsanleggene, satt begrensninger på antall fisk i hver merd og det er etablert et teknisk ekspertutvalg, rømmingskommisjon. Og rømningstallene for oppdrettsfisk går kraftig nedover ifølge Fiskeridirektoratets rømmingsstatistikk. 38.000 rømte laks i 2012 er fortsatt altfor mye, men et godt stykke unna Strøksnes sin påstand om 200 millioner.

Les også

Gladlaks ettersøkt

Det er viktig at det er trygt å spise fisk og sjømat. Derfor er oppdrettsfisken svært nøye overvåket. Det er også viktig å sikre at kunnskapen om helse— og miljøeffekten av sjømat er oppdatert og god. Dette er et arbeid som gis høy prioritet.

Faktasjekk

Strøksnes presenterer en salig fiskesuppe av påstander om norsk oppdrettslaks og norsk fiskerinæring, tilsynelatende tatt ut av sommerluften. Jeg anbefaler at Strøksnes lærer seg det japanske ordet for faktasjekk.

Publisert: