• Norge har heldigvis fått få soldater hjem i kiste. Andre land, som Danmark, har hatt langt større tap. Men vi har bidratt tungt til en krig som var ille tenkt, dårlig planlagt og slett gjennomført. Det bør vi kunne snakke om. Lise Åserud, Scanpix

Don’t mention the war

Brunost, pinnekjøtt og politimester Bastians høyreekstremisme kan vi diskutere i all heftighet. Men ingen må nevne at vi fortsatt er i krig, og at den går riktig dårlig.