• Forskjellene i Stavanger øker, og for mange sliter med regningene. Dette må vi se nærmere på, mener Eirik Faret Sakariassen i SV. Marie von Krogh
    Galleri

Nedsett en verdikommisjon!

Den siste tiden har det vært diskusjon om olje-mentaliteten i Stavanger. Kanskje vi bør se på hvilke verdier som finnes, og ikke bare skapes her i byen?