• "Bufetats omsorgstiltak til barn og unge som trenger det, er ikke alltid gode nok," skriver barnevernsjef i Time, Else Karin Bukkøy. Lars Idar Waage

Bufetat - et flerhodet troll

Det er det kommunale barnevernet som faktisk tar beslutningene i forhold til barnet og familien, og som nå blir skviset mer og mer etter at statlige Bufetat ble etablert.