To tunger i arbeidslivet

GJESTEKOMMENTAR: Gravide kvinner merker at avstand mellom idealer og realiteter kan by på utfordringer – både på jobben og hjemme.

Trass forsikringer om det motsatte, opplever kvinner på «karrieresporet» at svangerskapspermisjoner skader deres videre yrkesutvikling. Foto: NTB Scanpix

 • Ingerid Bø
  Ingerid Bø
  Dr. philos., forsker, UiS
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

I EN STUDIE AV ET STORT NORSK INDUSTRIKONSERN peker Sigtona Halrynjo på en avstand mellom ideelle og reelle spilleregler. Hun formulerte 16 ulike kjennetegn for kompetanse, egenskaper og relasjoner – 16 faktorer. Nær 1200 ledere på ulike nivå i konsernet uttalte seg både om hvilken betydning disse faktorene ideelt sett burde ha for karrieremuligheter i bedriften, og om hvilken betydning de faktisk hadde.

Samtidig som kvinnene ble gratulert med «lykkelige omstendigheter», opplevde de at de gradvis ble utelukket fra A-laget.

På noen punkter var det godt samsvar. Eksempelvis var «evne til å bygge nettverk» både ideelt og reelt viktig.

Noen faktorer for karrieren var reelt viktigere enn de burde være , eksempelvis disse:

 • Være synlig i riktige sammenhenger.
 • Vise at man jobber mye.
 • Kompetanse på å selge seg selv.

Egenskaper som var mindre viktige enn de burde være , var blant andre disse:

 • Faglig dyktighet.
 • Kompetanse på å være innovativ.
 • Kompetanse på å jobbe i team.
 • Se andres kompetanse.

Forskeren konkluderte med at det var stor avstand mellom hva som faktisk ga uttelling i form av karriere i bedriften, og hva som ifølge organisasjonens medarbeidere burde gjøre det.

EN SLIK BEDRIFTSKULTUR kan beskrives som tvetydig – den sender motstridende budskap. Vi vet at tvetydighet skaper utrygghet og en opplevelse av å mangle kontroll i hverdagen. Arbeidslivsforskningen har vist at å oppleve kontroll er vesentlig for ansattes trivsel og ytelse og dermed for bedrifters ytelse. Da må det være en fordel å oppdage avstanden mellom ideelle og reelle spilleregler slik at en kan få gjort noe for å skape bedre samsvar. Kan flere bedrifter lære noe ved å ta utgangspunkt i Halrynjos faktorer og stille spørsmålet: Hvordan fungerer dette hos oss?

Advokatbransjen har gjennom denne rapporten fått kunnskap som bør kunne styrke arbeidet for å motvirke at kvinner faller fra når de får barn.

Halrynjos resultater kan ses i et kjønnsperspektiv. Tvetydigheten treffer kvinner og menn ulikt. Hvis det reelt er viktig for karrieren å være synlig i riktige sammenhenger og å vise at en jobber mye og er fri fra andre hensyn, har menn fordeler så lenge de tar mindre av ansvaret hjemme. Menn som gruppe får også flest fortrinn når det teller å være god til å selge seg selv. At kvinner som gruppe viser bedre evne til å se hva andre duger til, og til å jobbe i team, gir mindre karrieremessig uttelling – uansett hva retorikken i bedriften sier om at slike egenskaper betyr mye i dag.

Men så er det vel slik at kvinner er mindre interessert i karriere – at de foretrekker å være hjemme? Halrynjo finner ikke støtte for preferansehypotesen i sitt materiale. Hun viser i en studie av jurister, siviløkonomer og sivilingeniører at menn og kvinner i utgangspunktet er like interessert i å bli ledere og gjøre karriere, men når de får barn, blir det i praksis oftest slik at hun overtar hovedansvaret hjemme, og at han går videre i karriereløpet. Far sier «Nå eller aldri» om jobbtilbud, mens mor sier «Det går alltid et tog».

DET HANDLER OGSÅ OM hva som skjer på jobben. En studie av Selma Therese Lyng viser hvordan mødres erfaringer på jobb starter en negativ spiral som blir «veien ut av firmaet». Dybdeintervjuer med kvinner som hadde vært på «karrieresporet» i store eller mellomstore advokatfirma før de fikk barn, viste at mange kvinner mistet troen på seg selv og sin plass i firmaet gjennom svangerskap, permisjon og tilbakevending. Samtidig som kvinnene ble gratulert med «lykkelige omstendigheter», opplevde de at de gradvis ble utelukket fra A-laget, fra spennende nye oppgaver og kontakt med viktige klienter. Oppgavetørken startet allerede under graviditeten.

Økt bevissthet i arbeidslivet om en mulig avstand mellom ideelle og reelle spilleregler [–] kan være nyttig for alle som ønsker å utvikle egen organisasjon

Kvinnene opplevde at de gikk fra positive tilbakemeldinger og signaler på at de var høyt verdsatt og hadde svært gode karrieremuligheter, til signaler om at de ikke lenger ble regnet for å være i tet. De trodde de sto for tur til forfremmelse, men opplevde seg forbigått og degradert. Noen gikk ut i permisjon med avtale om å kunne fortsette mot karriere med langsommere tempo – kalt «foreldresporet» – men opplevde at firmaet gikk tilbake på dette etter permisjonen.

Vi hører om en «gjennomgående opplevelse av at firmaenes innstilling til og måter å håndtere ansattes graviditet, permisjon og omsorgsansvar var preget av tilfeldigheter, tvetydighet og mangel på tydelig kommunikasjon og avklaring». Advokatbransjen har gjennom denne rapporten fått kunnskap som bør kunne styrke arbeidet for å motvirke at kvinner faller fra når de får barn. Halrynjos og Lyngs forskning viser at selv gode ordninger kommer til kort dersom de reelle spillereglene i arbeidslivet straffer bruken og ellers oppleves å kreve mer enn det som lar seg kombinere med familieansvar.

DE NEVNTE UNDERSØKELSENE gjelder privat næringsliv og grupper med høy utdanning. Andre deler av arbeidslivet kan ha andre utfordringer, men tvetydig kommunikasjon på arbeidsplassen er trolig en belastning for ansatte i flere sektorer. Økt bevissthet i arbeidslivet om en mulig avstand mellom ideelle og reelle spilleregler – og om andre former for tvetydighet – kan være nyttig for alle som ønsker å utvikle egen organisasjon.

Kilder:

 • Halrynjo, S.: «Mødre og fedre i møte med karrierelogikkens spilleregler», Universitetet i Oslo 2010.
 • Lyng, S. T.: «Opp eller ut?», Arbeidsforskningsinstituttet 2008.
Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Seier til Viking med hele fire mål!

 2. Russebuss-russ raser mot rulleforbud – får støtte fra jurist

 3. Politiet måtte stoppe sjalusidrama på Olivia

 4. Front mot front i Hafrsfjord

 5. Solbakkens sønn med rørende melding

 6. Masse å le av med Mann (50)