• Den eldgamle, jødiske gravlunden i Oujda i Marokko er eitt av mange eksempel på at folk frå andre religionar har levd fredeleg saman med muslimar. Wikipedia Commons
    Galleri

Islam og toleranse før og no

Er islam er ein spesielt tolerant eller ein reint intolerant religion. Noen minner om at islam …har dødsstraff for å forlate religionen, mens andre peiker på fred og sameksistens mellom religionsgruppene. Kven har rett?