En tann i tiden

– I morgen må dere greie dere selv, unger. Jeg vet ikke hvilken tilstand jeg vil være i.