• Tjostolv Moland og Joshua French (nærmest) kommer til rettssaken i Kisangani i mai 2010. Junge, Heiko
    Galleri

Et varslet dødsfall

Om vi hadde ønsket å komme noen vei med Kongo, måtte vi ha snakket deres språk.