Ville verden vært en idyll uten islam?

Vi er blitt så vant til selvmordsbombere og islamistisk terror at vi tror at den muslimske kulturen er mer predisponert for vold enn andre kulturer. Misforståelsen skyldes at vi ikke husker 25 år tilbake, langt mindre 1500.