• Et verk skal oppfattes som et organisk hele og en enhet, og det skal ikke avbrytes av applaus før det er helt ferdig, påpeker Arnfinn Bø-Rygg. Scanpix
    Galleri

Applausen – ritualer og regler

Ivrig applaus er glimrende, men ikke alltid. Torsdag i forrige uke gikk det galt i Konserthuset.