• Hvis den ene er skoleflink og den andre er spesielt evnerik, hvem tror du er hvem? Og hvem av de to har det ikke godt på skolen? Scanpix
    Galleri

Flinkhet står i veien for de evnerike

Skoleflinke liker å gå på skolen, evnerike liker å lære. Skoleflinke adlyder regler, evnerike har mye motstand i seg og stiller ofte kritiske spørsmål med et høyt refleksjonsnivå.