• Familien Rikstad er en av 129 heldige som de siste fem årene har fått selveierbolig gjennom Stavanger kommune. Lars Idar Waage

De fattige subsidierer de rike

Det er boligpolitikkens fordelingslogikk at ubemidlede subsidierer rike hushaier. Hvorfor tør ikke våre folkevalgte gjøre noe med boligbeskatningen?