• «Makten over Nilen utgjøres ikke bare av politikk og teknologi. Produksjon av kunnskap gir også makt», skriver Eva Jakobsson – og sammenligner med Birkelandsvatnet. Fredrik Refvem

Vannets veier

Jeg leser Terje Tvedts nye biografi om Nilen, og gang på gang vandrer tankene til Birkelandsvatnet. Men kan det virkelig være en sammenheng her – mellom den gigantiske floden og det norske fjellvannet?