Utred studentboliger

Det må være et minimumskrav at man grundig overveier ideer som kan gavne byens fremtid – for på den måte å sikre at kjøpet av Hermtikkfagskolen ikke var fullstendig forgjeves.

Publisert: Publisert:

Alexandria Algard, leder av Stavanger Arkitektforening, mener at kommunen ikke må gi avkall på muligheten for god byutvikling ved å gjøre den sentrale Hermetikkfagskolen om til studentboliger. Foto: Per Th. Grimnes

  • Alexandria Algard
    Arkitekt
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Alexandria Algard.

Sivilarkitekt og tidligere byplanlegger Per Th. Grimnes' forslag om studentboliger i den gamle Hermetikkfagskolen, lansert i Aftenbladet fredag 9. januar, er svært interessant – både for byens utvikling og for studentlivet. Det er skuffende å lese at ordføreren avfeier ideen uten å vurdere den seriøst. Her er en mulighet for kommunen til å bruke en i utgangspunktet feilslått investering til å gjøre noe som er bra for byen og ikke minst for byens studenter.Stavanger trenger unge folk, og vi trenger tiltak som legger til rette for en levende by. Vi trenger utvikling av kunnskap og vi trenger byliv. Jamfør Hallvard Weens uttalelser på Solamøtet mandag: Medisinen mot oljekrisen er ikke «mer av det samme». Vi trenger å tenke nytt, og vi trenger å åpne nye dører. Vi trenger å gjøre dette nå – slik at vi er forberedt på livet etter oljen.

La handling følge ord

At kommunen nå skal selge Hermetikkfagskolen, åpner for en mulighet for å legge til rette for det som kommunen sist år beskrev i sin egen Melding om Universitetsbyen Stavanger ( kapittelet Visjon, side 25 ): «Stavanger skal være en av landets mest attraktive universitetsbyer. Stavanger kommune vil fremstå som landets beste vertskommune. Visjonen er å legge forholdene til rette for at Stavanger blir en foretrukket studentby.»

Det kan ikke være slik at det er lettere å bruke penger enn det er å ta seg tiden til å undersøke muligheter.

Det hjelper lite med utredninger og «meldinger» dersom man ikke i etterkant følger opp de visjonene og målene man har satt.

Det er ikke til å stikke under en stol at i undersøkelser av studentenes trivsel, scorer Stavanger lavt. Her må det tiltak til, ikke fine ord.

Flere fluer i ett smekk

Det er underlig at ordføreren avskriver ideen med et argument om at et slikt prosjekt som foreslått av Grimnes ikke vil være økonomisk lønnsomt, gitt at kommunen for skattebetalernes penger har kjøpt bygningsmassen på Vestre Platå for 71 millioner kroner, latt den forfalle i nærmere ti år, for så å selge igjen. Det er klart at det ikke er dagens ordfører som sto for kjøpet, men det må likevel være et minimumskrav at man i en situasjon som denne gir grundig overveielse til ideer som kan gavne bylivet og byens fremtid – for på den måte å sikre seg at kjøpet ikke var fullstendig forgjeves.

Det kan ikke være slik at det er lettere å bruke penger (kjøpe Hermetikkfagskolen) enn det er å ta seg tiden til å undersøke muligheter for å slå flere fluer i ett smekk – å kunne gjøre smarte grep som både styrker byen og bylivet, bedrer forholdene for studentene og dermed også byens fremtid etter oljen.

Les også

Gjør «Hermetikken» til Studenthjemmet King Oscar

Bort fra det monofunksjonelle

Tilbake til hva Hallvard Ween snakket om på Solamøtet: Stavanger er en by som historisk sett har levd av én næring av gangen – én tanke i hodet av gangen. Dette er også synlig i vår byplanlegging – én ting på hvert sted: universitet på Ullandhaug, oljenæring på Forus. Vi har bygget en bilbasert byregion som nå kveles i sin egen trafikk fordi de store funksjonene er fordelt på egne monofunksjonelle områder. Vi lager ikke en attraktiv studentby ved å samle alt som har med studentliv og universitet på Ullandhaug. Slik byutvikling er en planleggingens forenklingsstrategi som man allerede i forrige århundre gikk bort fra de fleste steder i den vestlige verden.

Vi trenger å tenke nytt. Vi trenger en sammenblanding av funksjoner, vi trenger studenter i byen, og vi trenger politikere som er villige til å se en god idé når den lanseres. Vi trenger politikere som er villige til å tenke helhetlig og langsiktig, og ikke minst til å «put the money where the mouth is».

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Fire nye koro­nasmit­tede i Stavanger – ett av tilfel­lene har ukjent smitte­kilde

  2. Jenter skulle rekke toget - endte med å stanse togtrafikken i Stavanger

  3. Fortsatt ingen kontakt mellom partene – busstreiken trappes opp til Roga­land lørdag

  4. XXL Forus-ansatt har fått korona – kommunen ber kunder følge med på symptomer

  5. Over 30 prosent utvikler ikke symptomer på korona: – De går under radaren

  6. I kjøkken­skapet finnes mel som trolig er over 50 år, kaffe av litt nyere dato og servise med Telever­kets logo på