• «Ingen har undersøkt helsen til flertallet av tidligere nordsjødykkere. Granskningskommisjonens spørreundersøkelse tilsa imidlertid at de fleste hadde helse som normalbefolkningen i samme alder», skriver Frode Fanebust. Ukjent
    Galleri

Sannheten er det viktigste

Hvorfor skal man skrive – og lese – historie som gjør vondt? La meg komme tilbake til det. Først vil jeg svare på noe av den kritikken som har kommet i kjølvannet av boken «Dypt urettferdig – Nordsjødykkerne og sannheten».