UiS må omstilles

Vi som skriver under på dette, mener at det nå er tid for en bred omstilling ved UiS, til en forskningsprofil som peker fremover mot et samfunn hvor klimaproblemene er løst.

Publisert: Publisert:

Noen av de 23 UiS-forskerne som mener forskningen ved UiS bør omstilles kraftig i lys av klimautfordringene, (f.v.) professor Roald Berg, prof. Morten Tønnessen, universitetslektor Torfinn Ingeborgrud, prof. Ole Andreas Engen, stipendiat Janne Thygesen, førsteamanuensis Svein-Erik Tuastad, prof. em. Knud Knudsen, prof. Oluf Langhelle og prof. Torleiv Bilstad. Foto: Kristian Jacobsen

23 Forskere Ved Uis

Klimaendringene kommer. Spørsmålet er hvordan vi skal møte dem, og hvordan vi kan begrense ytterligere klimaendringer gjennom utslippskutt og omstilling.

I sin uttalelse om de etiske aspektene ved petroleumsforskning slo Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) fast at petroleumsforskning er etisk uforsvarlig hvis og når den hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål ikke nås.

Les også:

Les også

UiS-forskere vil gjøre UiS til et klima-universitetet

Bidra til forståelse

Et av de viktigste spørsmålene for en institusjon som Universitetet i Stavanger (UiS), som gitt regionens næringsprofil er involvert i omfattende petroleumsforskning, er hvordan dagens kompetanse kan brukes til å møte morgendagens utfordringer. Dette dreier seg bl.a. om å løfte frem fornybar energi som forskningsfelt, og på andre måter bidra til en levelig fremtid. Det dreier seg også om hvordan universitetet kan bidra til å bedre samfunnets forståelse av de utfordringene vi står ovenfor i dette århundret. Også samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver hører derfor med i denne sammenhengen.

Universitetet i Stavanger fylte i år 10 år. Om vi ser 10 år frem i tid, bør UiS’ forskningsprofil ha endret seg på en måte som peker fremover mot et samfunn hvor klimaproblemene er løst.

Les også:

Les også

UiS en drivkraft for endring

Fem punkter

Vi som skriver under på dette oppropet mener, at det nå er tid for å igangsette en bred omstillingsprosess ved UiS. For å komme i gang med arbeidet som står foran oss som universitet mener vi at UiS bør:

  • Styrke forskningen på mekanismene bak menneskeskapte klimaendringer, samt konsekvensene av klimaendringer for mennesker og andre levende vesener.
  • Revidere sin strategi i lys av NENTs uttalelse, bl.a. ved å løfte frem fornybar energi som satsningsområde.
  • Søke nye samarbeidspartnere for å bygge kompetanse innen fornybar energi og bedre mulighetene for ekstern finansiering på dette feltet.
  • Dreie mer av forskningen og undervisningen innen risikostyring og samfunnssikkerhet mot klimaperspektiver (også globalt).
  • Opprette komiteer for omstilling på institutt— og fakultetsnivå der hvor det er relevant. Mandatet til disse komiteene vil være å utrede konkrete muligheter for omdisponering av ressurser i fagmiljøene på kort, mellomlang og lang sikt. Komiteenes forslag vil så behandles av instituttstyrer, fakultetsstyrer og i siste instans universitetsstyret.
    MORTEN TØNNESSEN

Førsteamanuensis i filosofi,

Institutt for sosialfag/Institutt for helsefag

OLUF LANGHELLE

Professor i statsvitenskap/endringsledelse,

Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag

SVEIN ERIK TUASTAD

Førsteamanuensis i statsvitenskap,

Institutt for sosialfag

JANNE THYGESEN

PhD-stipendiat innen fornybar energi og bærekraftighet,

Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag

KNUD KNUDSEN

Professor emeritus,

Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag

LILLIAN K. STENE

Førsteamanuensis,

Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet

OLE ANDREAS ENGEN

Professor,

Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet,

medlem av NENT

JAN ERIK KARLSEN

Professor emeritus

i endrings- og fremsynsledelse, SV-fakultetet

TORFINN INGEBORGRUD

Universitetslektor i fjernsynsfag,

Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag

BJØRN-TORE BLINDHEIM

Førsteamanuensis i endringsledelse,

Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag

HELGE OLE BERGESEN

Førsteamanuensis,

Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag

ROALD BERG

Professor i moderne historie,

Institutt for kultur- og språkvitenskap

CLAUDIA MORSUT

EU-rådgiver i Forsknings- og innovasjonsavdelingen,

forsker ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet

EVA JAKOBSSON

Førsteamanuensis i historie,

Institutt for språk- og kulturvitenskap

KRISTIN ARMSTRONG OMA

Avdelingsleder for formidling,

Arkeologisk Museum

ARNE NESET

Pensj. førsteamanuensis i amerikanske studier,

Institutt for kultur- og språkvitenskap

TORLEIV BILSTAD

Professor i miljøteknologi,

Institutt for matematikk og naturvitenskap

SVANAUG FJÆR

Instituttleder,

Institutt for sosialfag

SVEINUNG BANG-ANDERSEN

Førsteamanuensis i arkeologi,

Arkeologisk museum/UiS

ØYSTEIN HATTELAND

Førsteamanuensis i endringsledelse,

Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag

ANDERS LANGELAND

Førsteamanuensis, byutvikling og urban design,

Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging

MARIANNE NITTER

Førsteamanuensis i klimatologi og forskningsleder,

Arkeologisk Museum

ANN ELISABETH LAKSFOSS HANSEN

Universitetslektor,

Institutt for kultur- og språkvitenskap

Publisert: