Mange kvinner sliter etter en abort

Å være opptatt av kvinners problemer etter en selvbestemt abort, trenger ikke være et angrep på selve abortloven.