• "Kunne både norsk levestandard og miljøet vunne på ei lågare utvinning av olje?" skriv Njål Kolbeinstveit.
    Galleri

Mindre olje – meir velferd

Er det slik at eit lågare tempo i oljeutvinninga ville gitt lågare levestandard i Norge enn det vi har i dag, eller er det slik at vi faktisk kunne hatt betre levestandard med lågare tempo i oljeutvinninga?