Vår redsel for religion

Å forstå ulike religionar og livssyn er for viktig til å bli ein strid om ein K.