• Det er ikke dokumentert at fagdommere er bedre skikket til å avgjøre skyld enn en jury av ikke-jurister, mener Lars Helle. Her juryen i ankesaken i Nokas-saken i Gulating lagmannsrett i 2006. Pål Christensen

Ja, med flere enn seks stemmer