Er det greit at en instituttleder ved UiS fnyser av FNs klimarapport?

Publisert: Publisert:

Den store majoritet av klimaforskere konstaterer at klimaet endrer seg, og at de er menneskeskapt. Derfor undrer Gunnar Kvåle over at UiS kan ha en instituttleder som benekter dette. Foto: Scanpix

  • Gunnar Kvåle
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Gunnar Kvåle.

Leder for Institutt for petroleumsteknologi ved Universitet i Stavanger (UiS), Hans Borge, fnyser av FNs klimarapport. Ifølge NRK Rogalands hjemmeside 6. november tror han ikke på FNs konklusjon om at klimaendringene er menneskeskapte. Når det gjelder spørsmålet om menneskeskapte CO2-utslipp påvirker klimaet, sier han: «Der er jeg ikke i tvil. Det er ikke tilfelle.»I følge NRK Rogaland kommenterer rektor ved UiS, Marit Boyesen, saken på følgende måte: «Han må jo få lov til å mene det. Men nå har vi jo FNs klimapanel der det står tusenvis av forskere bak de konklusjonene som er gitt. Jeg mener jo i første omgang at vi skal forholde oss til FNs klimapanel når det gjelder fakta om klima og klimaendringer.»

Særlig problematisk

Jeg er i tvil om dette er en holdbar konklusjon fra rektors side. Hvis en underviser ved et medisinsk fakultet hadde hevdet at det ikke er noen sammenheng mellom røyking og kreft, vil jeg tro at han ikke kunne brukes for undervisningsoppgaver omkring årsaksforhold til kreft eller som instituttleder.

Rektor unnlater i sitt svarinnlegg til Tønnessen å ta opp disse viktige spørsmålene, som jeg vil tro flere enn Tønnessen kunne tenke seg et klart svar på.

Tilsvarende bør vel gjelde for universitetsansatte som underviser om petroleum og dets virkninger på klima og som bestrider klare forskningsbaserte funn om hovedårsaken til klimaendringene slik de er oppsummert av FNs klimapanel. Rollen som instituttstyrer er i denne sammenheng særlig problematisk.

Rektor unnlater spørsmålene

Jeg vil også her vise til et innlegg av førsteamanuensis Morten Tønnessen ved UiS i Aftenbladet 6. november der han reiser spørsmål om UiS-ledelsen sitt syn på faktagrunnlaget knyttet til klimaforskning. Med bakgrunn i Borge-saken og uttalelser fra universitetsledelsen spør han om denne saken kan undergrave tilliten til UiS som seriøs kunnskapsinstitusjon og UiS‘ vitenskapelige omdømme? Rektor unnlater i sitt svarinnlegg til Tønnessen å ta opp disse viktige spørsmålene, som jeg vil tro flere enn Tønnessen kunne tenke seg et klart svar på.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Ordføreren vil lage sjau

  2. Her er flyet på vengene for siste gong

  3. Gutt (16) omkom i ulykke hjemme

  4. Her tar bilen u-sving i Hundvågtunnelen

  5. Purrer på Boreal: Når starter Høgsfjord-sambandet opp igjen?

  6. SV hopper av forhandlinger om krisehjelp til oljenæringen