• "Kan vi ikke tvinge deg så skal vi tyne deg." Colourbox

Min rettsløse venn

Den ”grundige” behandlingen AP-politikere skryter av når de vil returnere rettsløse asylsøkere med endelig avslag, betyr bare at noen sitter og synser om troverdigheten i historier de ikke har mulighet til å få bekreftet eller avkreftet.