• Menighetsforstander A.I. Jacobson undersøker funn i Falstadskogen utenfor Levanger 20. august 1945, under leting etter levningene av tre av jødene som ble skutt i oktober 1942. Oscar A. Johansen/Falstadsenteret

Mørke måneder høsten 1942

Det startet i Trondheim for ganske nøyaktig 70 år siden. Månedene som fulgte ble et dystert kapittel i norsk okkupasjonshistorie – deportasjonen av de norske jødene.