Det er muslimene som må reformeres, ikke islam

Når mulla Krekar sier til NRK at Koranen og hadith-litteraturen fastslår at blasfemi er straffbart med døden, så er det likevel ikke riktig å beskylde islam for denne intoleransen.

 • Shahid Mahmood Kahloon
  Hovedimam, Baitun Nasr-moskeen, Oslo
Publisert: Publisert:
Shahid Mahmood Kahloon.
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

FØR MAN KAN RETTE ANKLAGER mot islam, hviler bevisbyrden på Krekar for påstanden om at blasfemi skal straffes med døden. Det er nemlig visse særegenheter ved islam som er nødvendige å forstå, for å snakke om muslimers tro på en måte som ikke skaper mer misforståelser, eller til og med mer konflikt. KREKARS UTTALELSER har ført til motreaksjoner fra muslimer. Men for utenforstående kan denne uenigheten om hva som faktisk er islamsk eller korrekt islam, virke som enda et eksempel på at «klassisk» islam og moderne, vestlige muslimer er i en brytning. For, hvis dette kun handler om ulike tolkninger av Koranen, da kan islam hevdes å være skyldig og uskyldig på samme tid.

Dermed kan det også være betimelig at såkalte islamkritikere, politikere og andre mener at problemet er islam. Løsningen som gjentas av flere, er en reformasjon tilsvarende det kristendommen har gjennomgått – i Vesten vel å merke. Dette mener jeg er et klart tegn på at kritikerne ikke har forstått islam godt nok, før de har bidratt med sitt synspunkt.

FRA EN MUSLIMS STÅSTED er ikke islam summen av hva muslimer flest mener til enhver tid. Islam er, og vil være, den læren som kan utledes av Koranen og profeten Muhammads (fred være med ham) tolkning av denne. I teorien og stadig gjennom historien har Koranen blitt lest ut fra den forståelsen de lærde, og lesekyndige muslimer generelt, har hatt til enhver tid.

Rammene for en reformasjon er annerledes [enn for kristendommen].

Til forskjell fra kristendommen er islams hellige bok tilgjengelig i original tekst, slik religionens grunnlegger selv hevdet at Gud hadde lært ham denne. (Det motsatte påstås av islamkritikere fra tid til annen, men autoriteter som Montgomery Watt hevder at en slik korrumpering ikke er trolig.) Dermed er det ikke samme rom for tolkning eller endring av tekstens opprinnelige ordlegging, slik tilfellet er med Bibelen. Følgelig er også rammene for en reformasjon annerledes.

MUSLIMER SØKER DA å tolke Koranen ut fra sin tid og sin kontekst. Koranversene har både en bokstavelig lære, men også mange lag med mening. Selv om alle versene er ment å være gjeldende til enhver tid, er de likevel regulert av forbehold og kontekst som Koranen selv oppgir. At versene må leses i kontekst og Koranens syn på et bestemt tema, er ikke tydelig før alle vers som omhandler dette, leses samlet. Den indre konsistensen er ufravikelig. I tillegg er språket både poetisk og prosaisk, klassisk arabisk, der ord ofte kan ha mer enn én betydning. Dermed kreves det både en teologisk, filosofisk og lingvistisk innsikt for å utlede hva som er den rette tolkning til enhver tid

 • «Det er Han som har åpenbart deg Boken; i den er det vers som er tydelige og har avgjørende betydning, de er Bokens grunnlag, og det er andre som er utsatt for forskjellige tolkninger.» (Koranen, 3:8.)

FOR EN MUSLIM er denne boken budskapet fra en allmektig og evig Gud. Dermed forventes det at noen vers får en annen betydning, eller flere betydninger, etter hvert som menneskeheten utvikler sin egen kunnskap. For generell kunnskap om naturen og menneskets psyke er en så viktig forutsetning for å forstå Guds budskap, at det er gjentatt flere hundre ganger i Koranen. Oftere enn andre forbud eller straffer, er det gjentatt at mennesket har en plikt til å utforske og reflektere over skaperverket.

Som teolog finner jeg ingen grunnlag i Koranen eller troverdige hadith for å hevde at blasfemi skal straffes.

Dermed har det stadig vært reformasjoner innen islam på ulike steder og til ulike tider. Men alle variantene kan hevde å være islam, så lenge tolkningen er i samsvar med Koranens tekst og profeten Muhammads praksis.

PROBLEMET MED ISLAM i dag er verken Koranen eller profeten Muhammad. Som teolog finner jeg ingen grunnlag i Koranen eller troverdige hadith for å hevde at blasfemi skal straffes. Den eneste straffen som nevnes, er den naturlige konsekvensen for sjelen når den gjør opprør mot sin skaper. Såkalte islamkritikere som krever en reformasjon av islam, har i så fall bevisbyrden for hva konkret det er ved islam, altså Koranen og profeten Muhammads praksis, som er feil. Selv om noen muslimske land har lovverk som straffer blasfemi, så blir ikke dette islam, så lenge de ikke kan begrunne praksisen ut fra Koranen og profeten Muhammads praksis. De blir ikke til islamske stater, kun fordi de kaller seg det.

Les også

Kva er god religionskritikk?

NÅR VI DA er kommet dit at muslimer kan lese Koranen uten å forstå eller reflektere over innholdet, når det er mulig for en som mulla Krekar å sette fram påstander om Koranens ord uten hold, men samtidig å kunne støtte seg til praksisen i flere muslimske land – da er islam kommet dit alle religioner tidligere har vært. Nemlig ved en naturlig korrumpering fra å være en filosofisk og konstruktiv lære, til et dogmatisk og politisert maktmiddel.Men faktum er at islams lære fremdeles er intakt i Koranen. Det som behøves, er en reformasjon av muslimene.

(Baitun Nasr-moskeen på Furuset i Oslo, der kronikkforfatteren Shahid Mahmood Kahloon er hovedimam, er Nordens største moské. Den hører til ahmadiyya-retningen av islam. Red. anm.)

Les også:

Les også

 1. «Muslimar stort sett som andre i landet dei bur i»

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Smertene kan være sterkere enn ved fødsel. Emilie (24) får krampene daglig

 2. Berisha etter 14 års ventetid: – Kommer til å huske dette resten av livet

 3. Erstatning for tapt barndom: Nesten alle får nei

 4. Brast i gråt etter bestemannspremie: – En drøm for meg

 5. – Vi sitter her og fryser. Politikerne har ikke bakkekontakt

 6. Fauci om omikronvarianten: Oppmuntrende funn om alvorlighetsgraden