Partnerskap med forventninger

Norge har lenge støttet reformvennlige krefter i Myanmar, ikke minst i fredsprosessen. Fred i hele landet er avgjørende for å skape et inkluderende og demokratisk samfunn.

Søndag, før statsbesøket i Myanmar, møtte utenriksminister Børge Brende fredsaktivister fra den såkalte 88-generasjonen. Støtte til demokratiutvikling er sentralt for Norge, skriver Brende. Foto: Heiko Junge, Scanpix

  • Børge Brende
Publisert: Publisert:

Børge Brende.

iconDenne artikkelen er over seks år gammel

I helgen ble kongeparets statsbesøk til Myanmar innledet. Selv med positiv utvikling innenfor sentrale områder er det fortsatt betydelige utfordringer før reformene er i havn og Myanmar kan beskrives som et demokrati.Ikke mange forutså den positive utviklingen vi har sett i Myanmar de siste årene. Vi må likevel våge å ha høye mål. Norge har en klar forventning om at regjeringen i Myanmar driver reformprosessen videre fremover. Vårt budskap handler om støtte og forventning; Støtte til de vanskelige reformene og forventning om at landets ledelse og opposisjon jobber sammen for å finne de beste løsningene for Myanmars fremtid.

Fredsprosess og reformer

Børge Brende, U Aung Min - Heiko Junge ta0da087.jpg Foto: Heiko Junge, Scanpix

Situasjonen er i Myanmar er komplisert og skjør. Dette gjelder ikke minst fredsprosessen. Forut for statsbesøket hadde jeg derfor samtaler med Myanmars fredsminister U Aung Min, opposisjonsgrupper og representanter for etniske gruppene som er involvert i fredsprosessen i landet. Inntrykket er blandet. Det er skepsis på begge sider, og det kreves både mot og vilje for å komme frem til en landsomfattende fredsavtale.Norge har støttet de reformvennlige kreftene i Myanmar i lang tid. Det gjelder ikke minst i den viktige fredsprosessen. Fred i hele Myanmar vil være avgjørende for å skape et inkluderende og demokratisk samfunn.

Norge spiller også en sentral rolle i det internasjonale samfunnets støtte til fredsprosessen. Vi leder Peace Donor Support Group (PDSG), hvor representanter for det internasjonale samfunnet diskuterer og koordinerer den internasjonale støtten til fredsprosessen.

Norge vil støtte tiltak som kan bidra til å løse utfordringene i Rakhine-staten.

Norskstøttede prosjekter på bakken har bidratt til fredsprosessen. I møtene med representantene for sivilsamfunnet fikk jeg viktige tilbakemeldinger om hvilke konkrete utfordringer som gjenstår og hvordan Norge kan fortsette sin støtte. Jeg forsikret partene om at de kan regne med vår hjelp.

Minoritetenes stilling

Situasjonen i Rakhine-staten gir også grunn til bekymring. Det rapporteres om brudd på menneskerettighetene, og den humanitære situasjonen og forholdene for de muslimske minoritetene er alvorlig. Jeg har i mine samtaler understreket vår bekymring og viktigheten av at den håndteres i tråd med internasjonale standarder. Norge vil støtte tiltak som kan bidra til å løse utfordringene i Rakhine-staten.

Valget i 2015

Valget i Myanmar neste år er viktig for å videreføre overgangen mot et mer demokratisk samfunn. Besøket har forsterket dette inntrykket. Vi følger situasjonen nøye, og vi har merket oss myndighetenes uttalelser om at de vil gjennomføre frie og rettferdige valg, med både nasjonale og internasjonale observatører tilstede. Det er viktig at valget blir inkluderende. Målet er et Myanmar der alle kandidater kan stille til valg, og der alle medlemmene av parlamentet er folkevalgte. Valget i 2015 blir en viktig milepæl i så måte.

Les også

Burde kongeparet dra til Myanmar?

Kongeparets besøk viser at Norge ikke stiller seg på sidelinjen når det gjelder utviklingen i Myanmar. Regjeringen foreslår Myanmar som ett av 12 fokusland for norsk bistand. Vi skal fortsette støtten til sivilt samfunn og medier, samt bidra innenfor miljø— og naturressursforvaltning. Vi kommer til å fokusere på støtte til utdanning.

Omfattende reformer

Myanmar er på vei ut av mange tiår med isolasjon. Den nye ledelsen viser at de er åpne for konsultasjoner med det internasjonale samfunnet. De viser åpenhet om sine problemer og om behovet for internasjonal assistanse til å løse dem. Dette er et godt utgangspunkt for samarbeid. At Myanmar nå blir et fokusland for norsk bistand er i tråd med vår mangeårige støtte til kampen for demokrati og menneskerettigheter.

Investeringer innenfor telekommunikasjon og energisektoren er sentralt for å bidra til utviklingen i landet.

Reform- og fredsprosessen må ikke sees i isolasjon, men som en viktig del av den store samfunnsendringen som nå skjer i Myanmar. Økonomisk reform og en utvikling som kommer alle til gode er helt avgjørende for at Myanmar skal kunne vokse seg ut av fattigdom. Landet trenger investeringer for å fremme vekst. I Norge har vi lykkes med en bærekraftig utnyttelse av våre naturressurser, og vi har hatt en inkluderende utvikling. Dette er erfaringer vi nå deler med Myanmar. I forbindelse med besøket ønsker jeg å høre mer om hva som er de økonomiske visjonene for landet. Norske selskaper investerer nå i Myanmar. Investeringer innenfor telekommunikasjon og energisektoren er sentralt for å bidra til utviklingen i landet. Myanmar trenger både mer energi og bedre infrastruktur for å utvikle landet.

Ønsker samarbeid

Myanmars befolkning har levd i generasjoner med undertrykkelse og fattigdom. Norge vil bidra til å støtte og oppmuntre til en positiv utvikling. Samtidig som vi stiller klare krav til fremdrift i reformprosessen kan vi ikke vente til landet har løst alle sine problemer før vi engasjerer oss. Vi ønsker å arbeide sammen med reformvennlige krefter på den lange veien Myanmar må gå, fra å være et lukket diktatur til å bli et inkluderende og åpent samfunn.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Viking FK har beklaget til Berntsen – styre­lederen vurderer å trekke seg

  2. Fugleinfluensa påvist på fugl i Nærbøparken

  3. Coop møter Coop i ny bydel som kan få flere innbyggere enn hele Bjerkreim eller Hjelmeland

  4. Fisker frastjålet hummer til 20.000 kroner: – Aldri opplevd før

  5. Verdensmesteren bor i en ombygget container. Tett på naturen for 500.000 kroner

  6. Gigant­broen på E39 vil gi en stor klima­gevinst, mener tilhen­gerne. Nå er et nytt regne­stykke klart