• Nivådeling kan gi bedre læreutbytte. (Illustrasjonsbildet er tatt ved Kvernevik skole i 2009 i en annen anledning). Jan Tore Glenjen
    Galleri

Nivådeling i grunnskolen

Ny forskning kan tyde på at også de svake elevene er best tjent med nivådeling i grunnskolen. Det er på tide å gi begrepet tilpasset opplæring i norsk grunnskole et innhold.