Skadelig sosialistisk slagside

Den viktige samfunnsinstitusjonen som er blitt minst gjenstand for diskusjon etter den uhyggelige Breivik-saken, er massemediene.

"Den typiske norske journalisten er en sosialist som [synes...] at det er fint at deler av hovedstaden ser ut som Midtøsten fordi det er så godt med kebab", skriver Peder Jensen (Fjordman).
  • Peder Jensen
Publisert: Publisert:
peder jensen fjordman kun benyttes til innlegg fra ham.jpg
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

EN AV DE FÅ, POSITIVE BIEFFEKTENE av den Breivik-saken er at vi har fått et kritisk blikk på hvordan samfunnet fungerer, fra bloggere via regjeringen til politiet. Pressens rolle er blitt mindre debattert. Selv konkluderer den med at den har gjort en god jobb. Dette er det dessverre mer delte meninger om utenfor journalistenes ekkokammer.Det heter seg at pressen skal overvåke samfunnets mektige, men massemediene selv er blant samfunnets aller mektigste. Det er få om i det hele tatt noen samfunnsgrupper som har større makt og står mindre til ansvar for hvordan de forvalter denne makten enn nettopp journalister.

NHO har antydet at innvandringen koster så mye at den kan spise opp Norges betydelige oljeformue.

Det beste jeg kan si om norske medier er at de tross alt er bedre enn de svenske, men disse er da også blant de mest sensurerte i hele den vestlige verden. Å si at man er åpnere enn svenske massemedier, er som å si at man hopper høyere enn en lam person i rullestol. Det er muligens riktig, men er det egentlig noe å skryte av?

DET ER KANSKJE LITT LETTERE å få kronikker som er kritiske til islam, multikultur og masseinnvandring publisert i avisene nå enn det var for et tiår siden. Dette skyldes minst to ting. For det første er problemene knyttet til innvandring etter hvert blitt så store og synlige at de rett og slett ikke lenger lar seg feie under teppet som før.

For det andre, og minst like viktig, er internett blitt en reell faktor i samfunnsdebatten. Blogger og uavhengige nettsider har utvidet mulighetene for offentlig debatt, delvis til irritasjon for etablerte medier som ikke lenger nyter det publiserings— og meningsmonopolet som de tidligere hadde.

Vi bør likevel huske på at leserinnlegg og kronikker bare utgjør en liten del av avisenes produksjon. Det aller meste av stoffet i både radio, tv og aviser er fremdeles produsert av journalistene selv.

UNDER RETTSSAKEN MOT BREIVIK innrømmet professor Frank Aarebrot at journalister har politiske sympatier som ligger betydelig til venstre for folk flest, noe som har vært tilfelle i mange år, ikke bare i Skandinavia, men i store deler av den vestlige verden. Han hevdet at dette ikke har noen vesentlig betydning for journalistikken som produseres. Men hvis dette er riktig, hvorfor kan ikke journalister like gjerne være nynazister?

Alle mennesker er farget av sitt personlige ståsted. Rent vitenskapsteoretisk er derfor Aarebrots påstand absurd. Han har selv advart mot at personer tilknyttet konservative Fox News i USA forfører folk med farlig propaganda som kanskje til og med er nesten fascistisk. Aarebrot er sosialdemokrat og betrakter utvilsomt sine egne synspunkter som normale og objektivt riktige, i likhet med journalister som deler hans syn. Å ha avvikende synspunkter til høyre blir dermed automatisk sett på som abnormalt, litt suspekt og muligens farlig.

DET FINNES MANGE EKSEMPLER på at journalisters politiske slagside har gitt seg vesentlige praktiske utslag. Carl I. Hagen har påpekt at en rekke av problemene Fremskrittspartiet nevnte på 1980- og 90-tallet seinere har vist seg å være høyst reelle. Godt dokumenterte tall fra en rekke vestlige land viser nå ubestridelig at masseinnvandring fra Den tredje verden er en stor økonomisk belastning. NHO har antydet at innvandringen koster så mye at den kan spise opp Norges betydelige oljeformue.

Fjern all form for direkte eller indirekte pressestøtte, inklusive momsfritak.

Ikke bare ble dette spørsmålet ikke reist av massemediene for en generasjon siden, de drev aggressiv trakassering av personer som Øystein Hedstrøm fra Frp, som i det hele tatt ville snakke om dette. Praktisk talt et samlet pressekorps tok altså feil. Det hører med til historien her at pressekorpset overhodet ikke har tatt noen selvkritikk eller lært noe av at de personene de hetset den gangen ofte hadde rett i sine advarsler. Pressen misliker Fremskrittspartiet nesten like mye i dag som før.

DEN TYPISK NORSKE JOURNALISTEN er en sosialist som er mer bekymret for islamofobi enn for islamisering, som synes Frp-velgere er dumme folk, fulle av fordommer, og at det er fint at deler av hovedstaden ser ut som Midtøsten fordi det er så godt med kebab. Journalister er gullfisker som svømmer rundt i ring og belærer dem utenfor om at de andre bor i en trangsynt, liten bolle.

Den ikke-europeiske masseinnvandringen vi opplever nå utgjør en av de aller største omveltningene Europa har opplevd i historisk tid. Vi trenger en åpen og genuin debatt omkring alle sider av dette, også de negative, og lytte til synspunktene til de som advarer mot følgene og vil begrense innvandringen.

PRESSEKORPSETSPOLITISKE SLAGSIDE utgjør et stort demokratisk problem. Vi står overfor et strukturelt problem som kun kan løses gjennom strukturelle endringer. I et forsøk på å rette opp litt av den meget store skjevheten som finnes i pressekorpset bør man gjennomføre minst to tiltak hurtigst mulig:

  • Fjern NRK-lisensen. NRK skal ikke motta noen form for offentlig støtte sponset av skattebetalerne.
  • Fjern all form for direkte eller indirekte pressestøtte, inklusive momsfritak.

Vil disse endringene automatisk føre til en bedre presse? Nei, ikke alltid. Kommersielle TV2 har vært kun marginalt bedre enn statlige NRK i sin dekning av Breivik-saken, men vi slipper i alle fall å betale for dette hvis vi ikke vil. Norske skattebetalere tvinges til å betale milliardbeløp i NRK-lisens pluss direkte eller indirekte pressestøtte. Dette skal etter sigende sikre oss balansert journalistikk av høy kvalitet.

Dessverre holder journalistikken ikke alltid høy kvalitet, og den er i alle fall ikke balansert. Nordmenn tvinges altså til å betale for et produkt som de ikke får. Dette er ikke ansett som akseptabelt andre steder i samfunnet. Det bør heller ikke være akseptabelt når det gjelder mediene.

MANGE INNFØDTE NORDMENN ser med bekymring på at deres barn og barnebarn vil bli et mindretall i sitt eget land i løpet av noen få generasjoner. Dette er helt legitimt og ikke ubegrunnet. De skal ikke lenger måtte tvangssponse journalister som betrakter dem og noen ganger omtaler dem som "brunt grums".

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Sandnes-mann tiltalt for ulov­lig handel med 2,4 tonn konge­krabber

  2. Sandnes-kvinne får million­erstatning etter feil­behandling på SUS

  3. Den tidligere fotball­proffen kjører ti timer for å se datteren spille for Sand­viken

  4. Se hvor mye det har snødd i Sirdal

  5. – Alec Baldwins skyte­ulykke kunne ikke skjedd på et europeisk film­sett

  6. Reagerer på «urett­fer­dige» regler: – Veldig merkelig