Er UiS inne i en blindgate?

Universitetet i Stavanger (UiS) har fått enda en ny samarbeidspartner. University of Houston er ikke akkurat i tenkningens elitedivisjon.

Publisert: Publisert:

Universitetet i Stavanger får stadig nye samarbeidspartnere rundt omkring i verden, men er de gode nok? Foto: Lars Idar Waage

  • Odd Inge Godal
    Sosialøkonom, Stavanger
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Odd Inge Godal.

KOMMENTAR: Ifølge Stavanger Aftenblad (20.11.2012) skal det samarbeides om "å bidra til å øke den regionale forståelsen mellom landene, byene og universitetene" og "å videreutvikle samarbeidet gjennom akademiske programmer, forskning, stipender og utvikling av ansatte og studenter". I tillegg skal samarbeidet "styrke den internasjonale erfaringen både til studenter og ansatte".Dette samarbeidet er ikke det eneste som er inngått i høst. Onsdag 10. oktober meddelte ledelsen på universitetet at "det største som har skjedd siden vi fikk universitetsstatus" var at UiS var tatt opp i nettverket "European Consortium of innovative Universities" (ECIU) sammen med ti andre universitet. Stavanger Aftenblad var begeistret. I en lederartikkel følger avisen opp med å karakterisere deltakelsen i ECIU som at UiS nå kan "smykka seg med ei flott fjør i hatten". Aftenbladet var spesielt opptatt av at medlemskapet kan gi "lettare tilgang til EU sine forskningsmidlar" og av "utsiktene til å styrka seg gjennom meir internasjonalisering".

Er det positivt?

Men er det nå egentlig slik at all internasjonal kontakt er positiv? Og at et universitet som ligger i den rikeste byen i verdens rikeste land og bare steinkast fra noen av verdens ypperste teknologimiljøer innen olje— og gassfaget (Statoil og Oljedirektoratet), trenger tilgang til EU-midler for å forske?

Eller spurt på en annen måte: Burde samarbeidspartnere velges selektivt og med kvalitetskrav, og burde eksellent forskning bli dyrket fram ut fra hva vi har naturlige forutsetninger for framfor å forsøke å få sugerør i EU kassen?

I universitetets strategidokument for perioden 2011-2020 kommer ambisjonene klart fram. UiS har en visjon om å ville "utfordre det velkjente og utforske det ukjente" gjennom å være "nyskapende og innovativ".

Forbedringspotensialet er stort.

Ikke akkurat elite

Hvordan stemmer så visjonen og utviklingsideen med hverdagens virkelighet?

The Times publiserte nylig en liste over verdens 400 beste universiteter. UiS er ikke med på listen. Men hva med den nye partneren University of Houston? I det gode selskap er dette lærestedet rangert på 351. – 400. plass. Nøyaktig plassering publiseres ikke, men innenfor feltet forskning er det oppgitt at Houston-universitetet scoret 25 av 100 (til sammenligning scorer universitetet i Oxford 98,1 av 100 og Oslo Universitet 39,8). Det kan se ut som om University of Houston ikke akkurat ligger i "tenkingens elitedivisjon".

Men kanskje medlemmene i ECIU er universitet som UiS kan vokse på å samarbeide med? Dessverre er det også her vanskelig å se hvordan samarbeidsgruppen skal kunne hjelpe UiS med det store faglige spranget oppover. Av de 10 medlemmene i denne "eksklusive klubben" er 4 ikke å finne på The Times' topp 400-liste. Fire er å finne på plassene mellom 300 og 400. Ett er rangert mellom 200 og 225 (Universitat Autonoma de Barcelona), dvs. på nivå med Universitetet i Oslo og ett som nr 187 i verden (Universiteit Twente, Nederland).

Bør man spisse forskningen?

Hvordan samsvarer valget av internasjonale samarbeidspartnere med visjonen om å "utfordre det velkjente og utforske det ukjente"? Kanskje burde visjonen konkretiseres og ha som ambisiøst (?) mål at UiS bare ønsker å samarbeide med universitet på topp 400-listen? Eller er dette for mye forlangt? Sverige har åtte universitet på dette nivået og Danmark fem. Av de norske universitetene er Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø kommet inn på listen, så umulig burde det ikke være.

Hva skal til? Kanskje trenges "spissing" av forskningen? Nylig ble 139 norske forskningsmiljøer vurdert av Forskningsrådet for posisjonen Senter for Fremragende Forskning (SFF). Flere av de vurderte var knyttet til UiS. Av de 139 miljøene var det 13 som kom gjennom nåløyet. Heller ikke denne gangen klarte UiS å få noen med på Forskningsrådets liste. Kan dette være et uttrykk for at det "males for bredt" på Ullandhaug?

Universitetet strever

Og når forskningsleder Martin Gjelsvik, IRIS, over en helside i Stavanger Aftenblad (31.10) beskylder ledelsen ved UiS for knebling fordi han i et foredrag plasserer UiS på jumboplass innenfor samarbeid om innovasjon, er dette med på å underbygge oppfatningen av at det er langt fra hverdagen på UiS til oppfyllelse av visjoner og mål. Kanskje ukritisk etablering av mange internasjonale kontakter er feil strategi for å bli bedre?

Gode studenter er medvirkende til å heve kvaliteten på studiestedet. For å trekke til seg de gode er det viktig med trivsel. Heller ikke innen dette feltet kan UiS ikle seg ledertrøyen. Aftenposten publiserte nylig NIFUs* kandidatundersøkelse. Et av de forhold som ble målt, var antall fornøyde studenter. Vinneren var Norges Handelshøyskole (NHH). Der var 95 prosent av studentene fornøyd. UiS kom på nest siste plass blant 8 høyere læresteder i Norge med en fornøydhetsgrad på 79,6 prosent.

Oppsummert er inntrykket at Universitetet i Stavanger er et universitet som strever, men som så svært gjerne vil bli "blant de beste i klassen" (topp 400 i verden?). Forbedringspotensialet er stort. For å nå utviklingsideen om å bli "nyskapende og innovativ" kreves realitetsorientering, økt faglig fokusering og en mer kvalitetsrettet internasjonalisering.

*Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Frigir navnet på 16-åringen som omkom i ulykke i forbindelse med skoleprosjekt

  2. Trener forgrep seg på spiller: Dømt til 15 måneders fengsel

  3. NFF vil åpne for publikum på eliteseriekamper

  4. Milliongave til Arboretet - vil lage botanisk vitensenter og knytte seg til forskning

  5. Bodil suste rundt på fester og fløy privatfly i studietiden, men kjente større lykke da sønnen så et fint tre i Røldal

  6. Mann til sykehus etter arbeidsulykke