• Alkoholservering på idrettsarenaer kan gjøre idretten mer publikumsvennlig, som er bra for idretten når publikumstallene nå daler, mener Ingebjørg S. Folgerø. Lars Idar Waage

Hva er alternativet?

«Idrett og alkohol hører ikke sammen», repeteres det ustoppelig. Akkurat nå er fokus på Oilers i DNB Arena. Det går to parallelle diskusjoner i mediene; det burde gå tre.