• Svarthalespoven kom til Jæren på 1970-talet og er blitt ein omstridd fugl.
    Galleri

Berre ein fugl

Konflikten om svarthalespoven viser kor ille det kan gå når miljøvernet blir byråkratisert.