Aung San Suu Kyis valg

Det har gått ett år siden Aung San Suu Kyi ble valgt inn i parlamentet i Burma, og hennes kritikk mot myndighetene har stilnet. Har hun en plan?

Publisert: Publisert:

Lørdag satt opposisjonsleder Aung San Suu Kyi ved siden av generalmajor Saw Win mens hæren paraderte forbi. Hun balanserer på en egg, mener Burmakomiteen. Foto: AP/Scanpix

  • Audun Aagre

audun aagre.jpg

AUNG SAN SUU KYI og partiet National League for Democracy (NLD) vant valget i april i fjor med overveldende flertall. Valget sto riktignok om bare 7prosent av setene i parlamentet. Over natten gikk Aung San Suu Kyi fra å være et ikon for demokratiet til å bli en politiker med liten makt. Det er en oppskrift på skuffelse. Hun ga samtidig legitimitet til en regjering av tidligere generaler som ble valgt inn gjennom omfattende valgfusk i 2010, basert på en udemokratisk grunnlov hvor 25prosent av setene i parlamentet er reservert militære.Aung San Suu Kyi har unnlatt å kritisere hærens voldsomme offensiv i Kachin-staten i januar. Hun har vært unnfallen i spørsmålet om statsborgerskap for rohingyafolket og vag i forhold til religiøs forfølgelse. Hun har gitt sin støtte til et kontroversielt kinesisk gruveprosjekt. På Hærens dag satt hun ved siden av militære ledere, mens soldatene paraderte foran henne. Hun har akseptert donasjoner fra forretningstopper som har tjent seg rike på korrupte forbindelser med de militære. Svikter hun idealene som ga henne Nobels fredspris i 1991?

AT AUNG SAN SUU KYI kritiseres er positivt og viktig. Kanskje er det hun som leder landet i 2016, og i et demokrati skal makten kritiseres uansett om sjefen heter Thein Sein eller Aung San Suu Kyi. Det er likevel viktig å forsøke å forstå bakgrunnen for hennes valg.

Det kommer til å bli tre lange og vonde år.

Enkelt sagt sto valget mellom en fortsatt konfronterende linje overfor myndighetene eller en pragmatisk dialoglinje. At Aung San Suu Kyi valgte det siste er en historisk milepæl i landets demokratiutvikling. Strategien er ganske enkelt å styrke de reformvennlige i regjeringen og bygge tillit til de militære. En konfronterende linje ville styrket de reaksjonære kreftene, med økt risiko for et militært tilbakeslag.

HUN SIKTER MOT VALGET i 2015, et valg NLD etter all sannsynlighet kommer til å vinne. Hun er klar over at de militære har makt til å frata henne seieren hvis deres interesser er truet, slik de gjorde etter valget i 1990. Planen er å ufarliggjøre demokratiet og sin egen person overfor militæret, myndigheter og næringsliv. Hvis korrupte og mektige forretningstopper føler seg truet, har de en direkte linje opp mot landets lederelite. Aung San Suu Kyi svarer med å trå vannet. Moralsk riktig? Nei. Taktisk forståelig? Ja. Hun søker makt, og mulighet til å endre Burma mot demokrati og fred. Om hun lykkes er for tidlig å si. Mislykkes hun, taper hun alt. Det er mange ukjente faktorer, som om valget i 2015 vil bli fritt og rettferdig, og om regjeringen og militæret vil være villig til å gi fra seg makten.

AUNG SAN SUU KYI driver allikevel et farlig spill. Faren ligger først og fremst i at hun taper terreng hos de etniske minoritetene. Burma er et multietnisk land. Hver tredje innbygger tilhører en etnisk minoritet, og ifølge myndighetene finnes det 135 ulike språk. De etniske delstatene har vært preget av borgerkrig siden 1949, og til tross for våpenhviler pågår det fremdeles kamphandlinger og overgrep.

Myndighetene har henne akkurat der de ønsker.

Aung San Suu Kyis unnfallenhet i Kachinstaten ble tatt svært dårlig opp hos de etniske minoritetene. De frykter at Aung San Suu Kyi velger demokratiet for den burmanske majoriteten, på bekostning av politiske løsninger for de etniske minoritetene. Mangel på politiske løsninger vil øke faren for nye krigshandlinger. Bekymringen i de etniske delstatene er forståelig. Demokrati og fred er ikke nødvendigvis to sider av samme sak. Minoritetene er blitt lovet gull og grønne skoger før. Kan de stole på at Aung San Suu Kyi vil kjempe for deres sak hvis hun kommer til makten?

Foreløpig er dette en hypotetisk spørsmål. Aung San Suu Kyi har verken politisk makt til å skape demokrati eller fred. Allikevel forventer folket det av henne. Dette er hennes balanse på knivseggen. Hun må være relevant selv om hun ikke har beslutningsmakt.

AUNG SAN SUU KYI er allikevel den personen som kan samle det burmesiske folket. Slik sett sitter hun med en nøkkel til fred og forsoning i Burma. Det er noe det internasjonale samfunnet bør være forsiktig med å snakke ned. Men hun balanserer på en skarp egg. Hvis hun lykkes, vil allikevel maktovertagelsen først skje om tre år. Myndighetene har henne akkurat der de ønsker. Det kommer til å bli tre lange og vonde år.

Publisert: