• Oljealderen går mot sin solnedgang, og det skjer raskere enn oljeindustrien og oljebyen Stavanger ser for seg, konstaterer Harald N. Røstvik. Scanpix
    Galleri

Oljeevighetstenkningens svakheter

Verden er dynamisk, betingelser endres raskt. Nye vinnere oppstår, tapere skapes.