• – Lokaldemokratiet må bergast frå «sektorkraturet», meiner professor i nyskaping og bygdeutvikling, Dag Jørund Lønning. Odd Pihlstrøm

Forsvar for folks fornuft

Sektorinteressene får meir makt, og dei snakkar helst til sine eigne. Slik skaper me byråkrati, mistillit og avmakt.