• Fra demonstrasjonen i Stavanger 13. januar mot usendelse av asylbarn, der Johanne Gilje Rossavik hadde med plakat. Norske myndigheter bryter FN-konvensjonene om barn og tortur, mener Aina Basilier Vaage. Jon Ingemundsen

Hvor er du, Abdul – og du, Faremo?

Abdul og hans foreldre lever under forhold som omfattes av FNs torturkonvensjon! Det ville vi aldri ha tillat for «våre egne barn».