Stopp plyndringen av oromofolket

Millioner av oromo-bønder blir i Etiopia fortrengt uten at de får kompensasjon for landet de mister. Protester blir brutalt møtt med vold, tortur og drap.

Publisert: Publisert:

Bøndene fra oromofolket rundt hovedstaden Addis Abeba i Etiopia mister levebrødet og sin kultur når regjeringen nå gir landområdene deres til utenlandske selskaper som vil satse på industri og annen næringsvirksomhet, skriver Badilu Abanesha. Foto: Wikimedia Commons

  • Badilu Abanesha

Badilu Abanesha.JPG

Oromoene blir fratatt sitt land og sine muligheter til å overleve økonomisk, og deres kultur er truet. Dette skjer ved at grensene for hovedstaden Addis Ababa blir vesentlig utvidet. Store områder blir gitt til utenlandske selskaper som skal etablere industri og næringsvirksomheter på bøndenes marker og åkrer. De tradisjonelle beboerne mister sin egen næring og blir overlatt til å klare seg selv. Dersom regjeringens plan blir gjennomført, vil ca. 6,6 millioner mennesker bli drevet fra deres hjem uten vederlag.

Over 100 drept

Det har vært fredelige demonstrasjoner mot disse planene over alt i Oromia. Studenter ved ti universiteter og store folkegrupper har protestert mot planene, men deres fredelige kamp har blitt møtt av brutalt militærpoliti. Det har blitt rapportert om skyting, fengslinger og grov tortur. Dødstallene øker for hver dag som går. Via ulike kilder har det kommet frem at over 100 mennesker har blitt skutt og drept, mens andre er hardt skadet og flere tusen har blitt arrestert. Oromo-studentene har protestert fredelig i over en måned nå, til tross for drap og arrestasjoner fra etiopiske sikkerhetsstyrker.

Oromoene er Etiopias største folkegruppe med over en tredel av landets befolkning. De har tradisjonelt blitt undertrykt av amharer og tigreanere, som har vært de dominerende, statsbærende og landsledende folkegruppene i Etiopia.

Stopp pengeoverføringer

Det norske folk, den norske regjeringen og andre internasjonale organisasjoner bør fordømme den etiopiske regjeringens brutale angrep på ubevæpnede uskyldige sivile. Vi krever at de arresterte ikke skal bli utsatt for tortur og mishandling. Vi krever at alle uskyldige demonstranter som er arrestert blir løslatt fra fengsler umiddelbart.

Den etiopiske regjeringen må umiddelbart stoppe sin forflytting av de opprinnelige folk fra deres egne landområder over hele Etiopia.

Vi mener også at økonomisk overføringer til ledelsen i Etiopia må stoppes så lenge styremaktene ikke respekterer de fundamentale og grunnleggende rettighetene til sitt eget folk.

Vi bekymrer oss veldig for det som skjer i Etiopia. Det er vanskelig når vi ikke fysisk kan ta en del i deres kamp mot urettferdighet. Derfor har vi et stort ønske om å videreformidle deres bønn om hjelp til omverdenen.

Våre hjerter blør, og vi må vekke verdens folk så de kan se hva som skjer og hjelpe til at urett og massakrer blir stoppet.

Mer om Oromo-folkets situasjon:

Publisert: