Fredspris til en modig fredsforkjemper

Tildelingen av prisen til Tawakul Karman gir den jemenittiske revolusjonen legitimitet i et verdensperspektiv.

Publisert: Publisert:

"Kampen for global fred er også en kamp for enkeltmenneskets trygghet. Tawakul Karman befinner seg midt på slagmarken," skriver Mansur Rajih. Foto: Khaled Abdullah

  • Mansur Rajih

Nobels fredspris gikk i år til den jemenittiske aktivisten Tawakul Karman. Jeg har blitt intervjuet i flere medier og da gått sterkt inn for at fru Karman fortjener prisen. At fredsprisen ble gitt til henne gir prisen en glød som den i en periode ikke har hatt, dessuten gis prisen en troverdighet som til tider har vært trukket i tvil. Prisen har flere ganger gått til personer som ikke ville ha fått prisen hadde det ikke vært for at politiske hensyn var tatt. De gangene ga komiteen kanskje etter for press og det burde den ikke ha gjort.

Verdsetter kvinners bidrag

Å gi prisen til Tawakul Karman er et godt valg når en tar i betraktning hvor mye denne jemenittiske kvinnen betyr for den fredelige og demokratiske revolusjonen i Jemen. Prisen bidrar til å verdsette kvinners aktive bidrag til kampen for menneskets rett til politisk deltakelse, også når deltakelse tar en barsk og voldsom form. Karman har måttet takle utfordringer som også har involvert hennes familie og barn, men til tross for dette har hun ikke gitt opp. Karman er en modig forkjemper for sitt folk og dets rett til å frigjøre seg fra ”slaveri”, til å leve et anstendig liv og til å etablere et politisk system som gjør det mulig for den enkelte å delta i styret av landet. Hun er en fredsforkjemper.

Prisen gis ikke til hvem som helst, den gis til en som har utmerket seg i kampen for fred. Og fordi den globale freden ikke lar seg realisere med mindre individene og nasjonene skaper freden sammen, må man si at Karman gjennom sin iherdige kamp og selvoppofrelse for jeminittenes rett til politisk deltakelse, ikke bare kjemper og ofrer seg for fred i sitt land, men også er en forkjemper for den globale freden.

Kampen for global fred er en kamp for fred mellom nasjoner, men den er også en kamp for enkeltmenneskets trygghet. Tawakul Karman kjemper og befinner seg midt på slagmarken.

Prisen brøt ned isolasjonen som omringet det jemenittiske folk.

Ruvende diktator

Da jeg forlot Jemen ruvet diktatoren på toppen av sin arroganse og selvaktelse. Demokratibevegelsen i Jemen hadde han slått i stykker, og han hadde beseiret folket i det som går under navnet 1994-krigen. Jeg ble løslatt fra fengselet som følge av en formidabel internasjonal kampanje, hvor Norge og Skandinavia hadde en viktig rolle. Løslatelsen ga et glimt av håp, og man tenkte at Jemen befant seg i en verden som var på vei mot demokrati og fred, verdier man anså for å være universelle, og som på en eller annen måte ville hemme diktaturene, og gi mennesker håp om en human verden. Folket i Jemen var klar over at de hadde rett til frihet og et bedre liv innenfor et politisk system som respekterte dem. Samtidig var man klar over at regionen og verden ikke innrømmet dem disse rettighetene.

Til hele folket

Tiden har gått, og i januar blusset jemenittenes store revolusjon opp. Det skjedde på en måte som var fredelig og demokratisk, og det i et land hvor det er 60 millioner våpen i omløp. Altså i et land der hele befolkningen er bevæpnet. Men folk lot våpnene ligge hjemme og strømmet i millioner til gatene for å demonstrere og på fredelig og demokratisk vis kreve det diktatoriske regimets fall og at det ble bygget en sivil demokratisk stat i Jemen. Diktatoren fikk blod og tårer til å strømme, men dette til tross lot ikke det jemenittiske folk seg kue, og revolusjonen fortsatte. Landene i regionen og den imperialistiske verden gjorde sitt for å støtte diktatoren og totalt ignorere det jemenittiske folks revolusjon. Det var på det tidspunktet at Nobels fredspris ble tildelt Tawakul Karman. Prisen brøt ned isolasjonen som omringet det jemenittiske folk. Det virket som om prisen var myntet på det jemenittiske folk som fører en fredelig revolusjon og som ønsker fred for seg selv og for verden. Valget av Tawakul Karman som prisvinner var svært vellykket. Hun representerer revolusjonen. Da hun ble tildelt prisen sto hun midt i kampen og var ikke en gang klar over at hun var nominert til prisen. Hun ble overrasket over at prisen ble tildelt henne. Karman dro lynkjapt til revolusjonsplassen for å proklamere at hun ville gi prisen videre til det jemenittiske folk. Det var et svært virkningsfullt øyeblikk da hun sto foran titusenvis av mennesker på al-Taghyir plassen (Forandringens plass) i Sanaa og sa at Nobels fredspris som var blitt tildelt henne egentlig var tildelt det jemenittiske folk; folket som fører en revolusjon mot diktatur og for fred i sitt eget land og i verden for øvrig.

Anerkjennelse av revolusjonen

Å gi Nobels fredspris til jemenittiske Tawakul Karman er ensbetydende med å anerkjenne det jemenittiske folks rett til selvbestemmelse. Tildelingen av prisen gir den jemenittiske revolusjonen legitimitet i et verdensperspektiv. Den fremhever at revolusjonen er fredelig, og enda viktigere, prisen innrømmer revolusjonen i Jemen betydning som en del av en verdensomfattende fredsbevegelse. For fred kan ikke realiseres verken i verden eller i det enkelte land uten bred politisk deltakelse, sosial rettferdighet, økonomisk utvikling og andre forhold som er blitt fremmet i revolusjonens paroler. Tildelingen av prisen er en anerkjennelse av jemenittenes kamp og hellige ofre som har pågått i flere decennier. Prisen gir en gjenoppreisning til ofrene som har falt i kjølvannet av jemenittens kamp for demokrati og et anstendig liv.Igjen er det fra Skandinavia at anerkjennelsen kommer. Nå er Tawakul Karman i Oslo for å motta prisen.

Oversatt av Ulla Stang Dahl

Publisert: