• Humler er nyttige for pollinering av planter, her på oppdrag i gartneriet til Orre Tomater. Import av fremmede arter vil true våre humler med sykdom og utryddelse. Pål Christensen

Norske humler og andre bier trues

I land hvor fremmede humler er blitt importert, har nasjonale arter blitt fortrengt, enkelte er utdødd – til stor skade også for planteliv og jordbruk.