Monsterjournalistene kommer!

Jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro. Da hørte jeg fra lien en monsterjournalist, eller var det kanskje to?