En kirke uten troverdighet

Nå får politikerne den kirken de fortjener – en intolerant og ekskluderende kirke.

Publisert: Publisert:

"Jeg undres hvor lenge homofile og lesbiske må vente før presteskapet har tenkt ferdig?" spør Einar Gelius om Kirkens utredning av en eventuell liturgi for kirkelig vielse av homofile og lesbiske. Foto: Anders Minge

  • Einar Gelius
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

einar gelius sy687c61.jpg

Bare noen få uker etter at regjering og Storting løsnet båndene mellom kirke og stat, får vi et tydelig signal på hvordan den nye, "frie" kirken tenker. Biskop Helga Byfuglien sier nemlig nå at det slett ikke er sikkert Den norske kirke får en liturgi for vigsel av homofile par. Byfuglien leder et kirkelig utvalg som skal utrede en rekke samlivsetiske spørsmål. Utvalget vil tidligst komme med en utvalgsrapport til høsten, men allerede nå er signalene fra utvalget svært nedslående.Nå får politikerne den kirken de fortjener – nemlig en intolerant og ekskluderende kirke.

Det vil ta meg ca. 10 minutter og utferdige et ferdig ritual for en vielse av homofile par!

Uten tvil ser vi nå en kirkeledelse som aktivt trenerer en sak som har vært til diskusjon i mange år allerede. Mens kirkene i både Sverige og Danmark åpner dørene for homofile par som vil gifte seg, skjer det motsatte i Norge. Kirkeledere i Norge forteller med stor entusiasme at skillet mellom stat og kirke vil føre folket og kirken nærmere hverandre. Tallenes tale viser derimot det stikk motsatte.

Kirken tappes for medlemmer

Den såkalte kristne avisen Vårt Land kunne for en tid tilbake fortelle om "alarmerende tall" for folkekirken hva angår kirkelige vielser. I 2011 ble 23.100 par viet i Norge. Bare 8501 par – 36,8 prosent – valgte å si "ja" i Den norske kirkes regi. For 20 år siden var det tilsvarende tallet 54,3 prosent. I Oslo bispedømme er tallene enda mer dramatiske for kirken. Her valgte bare 18 prosent kirkelig vielse. Men også ved de andre kirkelige seremoniene opplever kirken en nedgang.

I 2011 kunne magasinet Strek offentliggjøre tall som viser at Den norske kirke tappes for medlemmer. Fortsetter dette i samme tempo, vil aktive kirkegjengere være borte i løpet av 30 år. I Oslo har hele 28 prosent av kirkemedlemmene vurdert å melde seg ut. En enda større andel mener kirken er lite inkluderende.

Har ikke lenger svarene

Det vi altså ser er en kirke som sakte men sikkert mister fotfestet blant folk, og det som verre er: som mister troverdighet. Skillet mellom stat og kirke vil utvilsomt forsterke denne tendensen.

Det som nå skjer, er at mens biskop Helga Byfuglien og hennes likesinnede sitter i lukkede rom og diskuterer samlivsetiske spørsmål, snur folket Kirken ryggen. Kirken har ikke lenger svar som folk vil høre, eller rettere sagt: Kirken svarer på spørsmål folk aldri har stilt.

Heldigvis kan folk tenke selv og de finner sine egne måter å innrette sine liv på. De gidder ikke vente lenger på Kirkens samlivsetiske råd. For fra de kantene vil det sannsynligvis ikke komme noe nytt eller godt. I min studietid var Det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo en alternativ stemme inn i det kirkepolitiske landskapet. Selv derfra kommer det intet nytt. Tausheten råder, og mens de teologisk lærde prøver å tenke, forsvinner folket fra kirkebenkene.

Prester trues til taushet

I 2010 gav jeg ut boka "Sex i Bibelen". Jeg hadde trodd og håpt at boka ville skape debatt og samtale i Kirken om både samliv, seksualitet og religion. Men det motsatte skjedde: Dørene til samtale ble smelt igjen, jeg ble truet med avskjed, og debatten ble avsluttet før den i det hele tatt hadde begynt.

I ettertid har det kommet et enormt konformitetspress på presteskapet. Prester over hele landet er blitt truet til taushet. For hvem tør nå si noe høyt i kirken om samliv og seksualitet?

Homofilt ekteskap kommer opp igjen

Jeg gremmes over en kirke som til de grader går i feil retning. Helga Byfugliens utsagn om at hun sår tvil om homoliturgi i Den norske kirke, viser at vår tidligere statskirke neppe kan kalles en folkekirke lenger. Hva sier alle de politikerne nå, som trumfet igjennom skille mellom stat og kirke mot folkets vilje? Er det en slik kirke man ønsker?

Det paradoksale er at politikerne og Stortinget sannsynligvis vil få kirkespørsmål på bordet igjen. For Åpen kirkegruppe for homofile og lesbiske vil vurdere å be Stortinget sørge for lovendring av Ekteskapsloven, slik at homovielser kan skje også i Kirken. Det er å håpe at politikerne vil ta dette initiativet på alvor, slik at lovteksten som gir Kirken rett til å diskriminere homofile, blir endret.

Hvor lenge må de homofile vente

Jeg er stolt over at jeg allerede i 1990 var med på å gi Åpen kirkegruppe adgang til prekestolen under en gudstjeneste i Beitstad kirke i Trøndelag. I 2008 etterlyste jeg et kirkelig initiativ for å få på plass et ritual for homofile ekteskap, men sommel gjør at saken fremdeles står på vent. Den gangen uttalte flere av mine kollegaer seg både vagt og svakt. Prest Elisabeth Thorsen i Oslo domkirke syntes det var viktig at kirken "tar den tiden som trengs for å komme frem til en ordning som er juridisk og kirkelig gyldig". Jeg undres hvor lenge homofile og lesbiske må vente før presteskapet har tenkt ferdig?

Jeg har ved flere anledning hatt forbønnshandlinger for homofile par i kirken. Det vil ta meg ca. 10 minutter og utferdige et ferdig ritual for en vielse av homofile par! Helga Byfuglien og hennes likesinnede har allerede sittet i to og et halvt år og fundert på det samme!

La oss avdogmatisere

Jeg ønsker meg en raus, åpen og inkluderende kirke – "med himmel’n sjøl til tak". Men da må presteskap, biskoper og kirkeledelse lytte mer til folk. Folk er lei av presters belæringer og dogmer! La oss en gang for alle avdogmatisere Kirken. Da vil Kirken bli mer troverdig og ekte. Og den vil bli en kirke etter Jesu hjerte.

Publisert: