• Utvikling av næringsareal, boligbygging, infrastruktur, bokvalitet og handel, balansert mot hensyn til landbruket, er blant utfordringene i utviklingen av Nord-Jæren. Her riksveg 44 i Sandnes, med rundkjøringen ved Heigrevegen, som danner en grense mellom landbruk og utbygging.

Vi ønsker en levende regionalplan

Arealkartet fra fylkesdelplanen av 2000 som definerer hvor landbruket skal skjermes, vil fortsatt gjelde, men ellers er det mye som kan diskuteres i Regionalplan for Jæren.